Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 ht 2019 Livet och dess former

Skapad 2019-08-15 15:27 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Biologi åk 7 ht15.
Grundskola 7 Biologi
Biologi betyder läran om livet, men har du tänkt på vad liv är? Allt levande kallas för organismer. Exmepel på organimser är pyttesmå bakterier och jättestora växter och djur, och vi människor räknas till djuren. Vad kännetecknar liv? Vilka grupper delas liv in i? Vad är organismer uppbyggda av? Detta och mycket mer ska vi lära oss om under höstterminen.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Textgenomgångar
Diskussioner
Eget arbete
Praktiska undersökningar
Film

Vad kommer att bedömas och hur kommer det att ske?

Bedömningen sker kontinuerligt genom hur du efter bästa förmåga deltar aktivt i diskussioner samt genom muntliga och skriftliga förhör och redovisningar, samt observation av hur du genomför och redovisar laborationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: