Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - Year 9 English HT 2019

Skapad 2019-08-15 15:31 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Engelska
Did you know that English is the official language of almost 60 countries? English is the third most spoken language in the world and the most widely learned second language. No matter where you are in the world, chances are you will need to use English. I hope you will take the opportunity to practice and develop your knowledge of English by challenging yourself to use the language as often as possible!

Innehåll

Welcome to year 9 English! 

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv." - Kursplanen 

Under årskurs 9 kommer vi att öka vår förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, samt vår förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Även om vi kommer att förbereda inför nationella provet i engelska, är vårt mål i årskurs 9 ett långsiktigt lärande som kommer att öppna nya dörrar för er i både studie- och arbetsliv. 

 Arbetsområde under höstterminen 2019 

Under höstterminen kommer vi att använda textboken Sparks 9. I Sparks finns utmaningar för alla elever. Vi kommer att träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, i teman som involverar och är "på riktigt". 

Efter varje arbetsområde kommer ni att skriva en "unit exam" där ni kan visa hur ni har utvecklats i alla förmågor (speaking, writing, reading and listening). 

Under höstterminen kommer alla elever i årskurs 9 genomföra den muntliga nationella prov i engelska. Mer information om NP i engelska kommer under höstterminen. 

Unit 1 - Passions 

In this unit you will:

 • develop your speaking skills
 • meet some passionate people
 • discuss arranged marriages
 • write an embarrassing e-mail
 • write an opinion piece
 • find out about micro-artists
 • learn about uncountable nouns

… and so much more!

Unit 2 - News 

In this unit you will …

 • focus on digital literacy
 • debate fake news
 • read about spaghetti trees
 • write a police report
 • find out what the filter bubble is
 • listen to a great song
 • learn how to use prepositions

… and so much more!

 

Arbetsformer 

 • Forska och samtala om ämnesområden och etiska frågor av intresse för er 
 • Läsa och samtala eller skriva om olika texter 
 • Lyssna på nyheter, intervjuer, filmer, böcker och annat ljudmaterial och samtala eller skriva om det
 • Skriva olika slags texter, med olika syften, t.ex. för att berätta, informera, argumentera eller uttrycka era åsikter och känslor  
 • Samtala såväl förberett som spontant om åsikter och erfarenheter 
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation

Bedömning 

Den muntliga förmågan bedöms genom: 

 • muntliga kommunikationsövningar under lektionstid, t.ex. par-, grupp- eller helklassdiskussion 
 • samtal med lärare under lektionstid om vardagliga saker
 • förberett och spontant tal 

Läsförståelse, hörförståelse, och skrivande bedöms under terminens gång genom:

 • hörförståelse - filmer, dialoger, text eller bokavsnitt m.m.
 • läsförståelse - nyheter, dialoger, text eller bokavsnitt m.m.
 • textskrivning - tweets, text messages, emails, opinion, information, m.m.

Uppgifter

 • En - Migratory Animals Research

 • En - My Great Migration

 • En - Unit 1 Test - reading & listening

 • En - Unit 1 Test - reading & listening

 • En - Writing - Email or Five Paragraph Essay

 • En - Writing - Email or Five Paragraph Essay

 • EN - Light of My Life - Discussion Questions

 • En - Light of My Life - Discussion Questions

 • En - Passionate People (Tweet + Research)

 • En - Passionate People (Tweet + Research)

 • En - Speaking Exercise: A Helping Hand

 • En - Speak Out: A Helping Hand

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: