Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden

Skapad 2019-08-15 15:40 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Värdegrundsarbete åk 2
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi arbetar med temat ”Superschysst” som är en del av vårt värdegrundsarbete på Karlbergs skola.

Innehåll

Vi kommer att:

- göra gruppstärkande övningar

- leka lekar

- använda oss av skapandeprocesser

 

Syfte:

Vi ska lära känna varandra bättre och på så sätt stärka vi-känslan i klassen. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: