Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi åk 9

Skapad 2019-08-15 15:42 i Palmbladsskolan Uppsala
Ekonomi styrs i Sverige och i världen
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad avgör priset på en vara? Är konkurrens bra? Hur kan jag hushålla med begränsade resurser? Det ekonomiska kretsloppet. Det är exempel på frågor som vi arbetar med i "Samhällets ekonomi".

Innehåll

Samhällets ekonomi

Varför kan man inte bara trycka en massa pengar och dela ut så att alla får? Då borde det bli rättvist för alla. I detta arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att se hur olika ekonomiska förändringar påverkar dig, företag och samhället i stort. Du kommer även att kunna använda olika begrepp, som är typiska för arbetsområdet, för att visa din förståelse för arbetsområdet.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

* använda ekonomiska begrepp,
* förstå hur ekonomi och politik hänger ihop,
* förstå det ekonomiska kretsloppet,
* förstå hur import och export påverkar samhället samt hur vi, individen, företag och staten, försöker styra och påverka ekonomin.

Kunskapskrav för år 9

Se matris.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

kunna använda och resonera om ekonomi med hjälp av det ekonomiska kretsloppet,

kunna använda ekonomiska begrepp,

kunna resonera och diskutera kring olika ekonomiska problem samt kunna se hur individ, företag och stat hänger samman.

Genom två förhör, gruppuppgifter och diskussionsuppgifter ges du möjlighet att visa dina förmågor och kunskaper.

Arbetsplanering delas ut på lektion av läraren

Uppgifter

 • Globalisering

 • Globalisering

 • So-rummet

 • So-rummet

 • Checklista

 • Checklista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh

Matriser

Sh
Bedömningsmatris Samhällets ekonomi

F
E
C
A
Använda centrala ord, begrepp och modeller
Förstå centrala ord, begrepp och modeller när du talar, skriver, läser och lyssnar inom arbetsområdet.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Faktakunskaper för att beskriva
Kunna beskriva de tre teoretiska ekonomiska samhällssystemen, det ekonomiska kretsloppet, utbuds-och efterfrågekurvan, händelseförloppet vid hög-resp. lågkonjunktur samt övergripande mönster för den globala ekonomin.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beskriva samband
Beskriv sambanden mellan stat och ekonomi i de tre ekonomiska samhällssystemen. Beskriva de finans- och penningpolitiska verktygens inflytande på samhällets ekonomi vid hög- och lågkonjunkturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Undersöka, resonera och växla perspektiv
Undersök och resonera om hur konjunkturföränd-ringar,penning- och finanspolitiska beslut påverkar företag, hushåll, banker och den den offentliga sektorn. Undersök och resonera om hur utveckling och förändringar av den globala ekonomin kan påverka företag, hushåll, banker och den offentliga sektorn.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: