Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap

Skapad 2019-08-15 15:46 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Svenska
Detta arbetsområde handlar om läsförståelse och det pågår över hela årskurs 5.

Innehåll

Inledning

Under hela läsåret kommer vi att läsa och diskutera många olika texter. Förutom korta textavsnitt som vi kommer att läsa och diskutera varje vecka kommer vi att läsa tre gemensamma böcker under läsåret. På höstterminen läser vi "Min vän Percy, Buffalo Bill och jag" av Ulf Stark och "Isdraken" av Mikael Engström. På vårterminen läser vi "Sanning eller konsekvens" av Annika Thor. Tillsammans kommer vi att samtala om texterna vi läser och ni kommer även på egen hand att få skriva om texterna. 

 

Förväntat resultat

Senast i slutet av arbetsområdet förväntas du kunna:

 • läsa med åtminstone visst flyt,
 • sammanfatta och kommentera texter vi läst,
 • berätta om budskap i texter vi läst samt
 • beskriva din upplevelse av läsningen.

 

Undervisning

För att du ska kunna lära dig allt detta kommer vi att lägga upp undervisningen på följande sätt:

Varje vecka kommer du att få läsa ett kortare textutdrag, från ungdomsböcker, tidningar eller tidskrifter. Till dessa texter finns det uppgifter som du får arbeta med enskilt och sedan diskutera i klassen. 

Du kommer dessutom att ha en bänkbok i skolan som du läser vissa pass eller när du har hunnit klart med dina övriga uppgifter. När du läst ut din bänkbok kommer du att få skriva ett kort boktips.

Under läsårets gång kommer du att få läsa tre hela böcker, "Min vän Percy, Buffalo Bill och jag", "Isdraken" och "Sanning eller konsekvens". Huvudtemat som vi kommer att diskutera i dessa böcker är vänskap, men vi kommer även att beröra en rad andra mindre frågor/teman. Dessa tre böcker kommer du att läsa hemma, som läsläxa uppdelat i fyra delar. Till varje del medföljer några uppgifter som du ska besvara inför diskussionen i skolan. 

När boken är utläst kommer du att få skriva en bokanalys. 

 

Bedömning

 

För att jag ska kunna ta reda på vad du kan så kommer du att få ett antal bedömningsuppgifter under arbetsområdets gång.

  

Jag kommer att lyssna på dig när du läser högt för mig. Jag lyssnar då på om du klarar av att ta dig igenom en åldersanpassad text med visst flyt.

 

I samband med de gemensamt lästa böckerna kommer du att få skriva en bokanalys. I min bedömning tittar jag då på hur du sammanfattar handlingen, tolkar och skriver om budskap i böckerna samt hur du beskriver din egen upplevelse av läsningen.

 

Du kommer även att få göra ett gammalt nationellt prov i läsförståelse (ett för årskurs 5 och i slutet av vårterminen får du göra ett för årskurs 6). När jag bedömer det tittar jag på hur du klarar av att hämta information från- och dra slutsatser av kortare texter av olika slag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Vänskap

Rubrik 1

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Läsförståelse
Eleven kan läsa olika typer av texter samt svara på frågor om- och kommentera innehållet i texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: