Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Vale - planering HT

Skapad 2019-08-15 16:01 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Terminsplanering Åk 9 Spanska
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Välkommen till Spanska åk 9! Här hittar du informationen om kursen och en översiktsplanering för ämnet.

Innehåll

 

 ¡Hola y bienvenidos! Hej och välkomna!

 


Under årskurs 9 kommer du att ha möjlighet att fortsätta att lära dig ett större ordförråd inom vardagsteman som resor, kärlek, spök- och deckarhistorier, framtidsvisioner, chattande och sms på spanska. Dessutom får du lära dig mer om hur språket fungerar grammatiskt och kulturerna runt om språket. 

Vi utgår från boken Vale 9 men använder oss också av material från andra källor för att lära oss språket och dess kultur på roliga sätt. Vi inspireras av skolans årshjul med ett tema för varje termin; etik, historia, världen och miljön.

Som lärare kommer jag visa vad du kan lära dig, hur du kan lära dig och varför det är bra att hålla kvar spanskan efter högstadiet men kom ihåg att själva lärandet sker inuti dig och att vi tillsammans måste hjälpas åt om vi upplever svårigheter eller längtar efter mer utmaningar i språklärandet och i livet.

På lektionerna får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift, alltså att lyssna, tala, läsa och skriva på spanska. Vi kommer också att fortsätta utveckla olika strategier för att förstå språket och att göra sig förstådd.

 

Läroboken online: Till boken Vale 9 finns en gratis webbsida där du kan lyssna på texter, öva glosor och göra övningar. Här är länken till den sidan: 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/20

Läxförhör och prov: Efter varje avslutat arbetsområde kommer du att redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt.

Bedömning och betyg: Bedömning sker enligt kunskapskraven i läroplanen och jämförs med bedömningar av andra spanskalärare i nationella bedömningsportalen. Såhär kan du visa för mig vad du kan:

 • tala spanska i klassrummet genom att ställa och besvara frågor och samtala i dialogform

 • arbeta aktivt med skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

 • visa att du förstår tal och text genom att följa instruktioner, översätta, svara på frågor, följa upp svar, m.m.

 • visa att du har strategier för att lära spanska genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och dess användning, visar att du ser samband mellan spanska och andra språk, vågar experimentera med språket, använder kroppsspråk och hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt.

 • visa att du har kunskaper om spansktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, samt genom att se likheter och skillnader mellan olika kulturer.


Viktigast av allt: VÅGA GÖRA FEL – Det är nyckeln till att lära sig ett nytt språk!


Lärare: susanne.hauge@vittra.se

 

 

¡Buena suerte! Lycka till!

 

 

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära dig detta läsår: 

 1. Nutida och historiska fakta om landet Spanien och andra spansktalande länder i Syd- och Mellanamerika
 2. Musikgenrer inom spansk och latinamerikansk kultur
 3. Olika kärleksuttryck
 4. Fraser för resor
 5. Hur man uttrycker sin åsikt och framtidsmål
 6. Utbytesstudenters erfarenheter
 7. Nya verb på spanska och dess regler
 8. Några politiska ämnen i spansktalande länder
 9. Spanska traditioner 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: