Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässtrategier

Skapad 2019-08-15 16:05 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Man läser på olika sätt beroendet på syftet (varför man läser) och vilken typ av text man läser. Det behövs ett antal "pusselbitar" för att du ska kunna läsa en text och förstå den, nämligen läsflyt, ordförråd, lässtrategier samt motivation. I den här kursen kommer du att arbeta med olika lässtrategier för att utveckla din läsförståelse.

Innehåll

Tidsperiod: v 35-36

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Genomgång om varför det är viktigt att  ha ett stort ordförråd
 • Att läsa på, mellan och bortom raderna
 • Att hitta nyckelinformation i en text
 • Film: Fokusera och planera
 • Läromedel: Genrekoden Läsa

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: