Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering ht 19 Engl 6 kl

Skapad 2019-08-15 16:13 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F
Terminplanering i Engelska för 6:an Hösttermin 2019

Innehåll

 

Terminsplanering i Engelska årskurs 6a och 6b

 

 I årskurs 6 får vi följa Simon och hans pappa på en resa till tre världsdelar. Under resans gång besöker de nya städer och träffar nya människor. Samtliga arbetsområden ligger eleven nära såsom familj, släkt och vänner, skola samt fritid. Kursplanen i engelska delas in i tre delar; förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. De förmågor som ska tränas och utvecklas kan ses nedan under rubriken förmågor. Dessa arbetar vi med inom alla arbetsområden och det är kring dessa som vi bygger undervisningen. Undervisningen speglar det centrala innehållet. Det centrala innehållet hittar du längst ner i det här dokumentet och är taget direkt ur kursplanen. Kunskapskraven för engelska 4-6 återfinns i kursplanen som kan nås på skolverkets hemsida.

 

 (Kursplan: http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska)

 

 Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

· förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 

 · formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

· använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

 · anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt

 

· reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

 

 Period Arbetsområde Mål, material och stoff Förmågor Bedömningstillfällen/utvärdering

 

Period: 1 (v.34- 41) Manchester

 

Mål, material och stoff · Kunna presentera dig själv · Ord/fraser du behöver kunna för att handla inför en resa · Prata om flygplatser och flygplan · Beskriva staden Manchester · Beskriva staden/samhället du bor i · Förstå när någon berättar om sig själv på engelska · Förstå när någon berättar om flygplatser och flygplan

 

 Grammatik: there is/there are; plural av substantiv

 

Förmågor: · Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. · Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. · Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. · Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. · Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång: muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt avslutande prov.

 

Provveckor 40/41

 

 

 

 

 

 

 

Period: 2 (v.41- 50) New York

 

Mål, material och stoff · Kunna presentera dig själv · Ord/fraser du behöver kunna för att berätta om din familj · Beskriva staden New York · Beskriva livet i New York · Förstå när någon berättar om sin familj

 

Grammatik: adjektivkomparation; be/have

 

Förmågor:· Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. · Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. · Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. · Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. · Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt avslutande prov. Provveckor 49/50 .

 

(v.45- 50) Nationella prov A-del (muntligt) Provet genomförs i mindre grupp parallellt med övrig undervisning.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: