Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala/lyssna en åk 8

Skapad 2019-08-15 16:13 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 Engelska
Vi kommer jobba med förmågorna lyssna och tala

Innehåll

 

V.

Grammar

Listen/speak

Homework (is distributed and tested the second lesson)

 

35

 

Listen to a part of Martin Luther King´s speech “I have a dream” (7 min), answer questions individually and then have group discussions

Vocabulary

 

36

Plural

Finish the work about Martin Luther King

Vocabulary test

New homework: grammar

 

37

 

Listen to a part of Malala Yousafzai´s speech (5 min), answer questions individually and then have group discussions

Hand in your homework

New homework: vocabulary

 

38

Imperatives

How to make a speech and prepare your own

Vocabulary test

New homework: prepare your speech

 

39

Forms of to be

Work through a listening comprehension test together and discuss different strategies

Prepare your speech

 

40

 

EXAM: Listening comprehension exam, and hand in a recording of a speech, or  make your speech in front of the class or in smaller groups

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Tala och lyssna (engelska)

Muntligt

E
C
A
Redogöra, diskutera, agera
Med ett enkelt språk kunna redogöra, diskutera och agera kring kända ämnen
Med ett bra språk kunna redogöra, diskutera och agera kring kända ämnen
Med ett mer avancerat språk kunna redogöra, diskutera och agera kring kända ämnen
Formulera sig i tal
Ha ett godtagbart flyt och uttal
Ha ett bra flyt och uttal
Ha ett mycket bra flyt och uttal
Formulera sig anpassat
På ett godtagbart sätt kunna anpassa ditt språk efter olika situationer
På ett bra sätt kunna anpassa ditt språk efter olika situationer
På ett mycket bra sätt kunna anpassa ditt språk efter olika situationer
Strategi för interaktion
Ha någon strategi för att göra dig förstådd
Ha några effektiva strategier för att göra dig förstådd
Ha flera effektiva strategier för att göra dig förstådd
Diskutera och jämföra
Göra enkla jämförelser i diskussioner där ämnet är känt
Göra flera liknande jämförelser i diskussioner där ämnet är känt
Göra flera olika jämförelser i diskussioner där ämnet är känt

Lyssna

E
C
A
Förstå tal
På ett godtagbart sätt kunna förstå och tolka talad engelska
På ett bra sätt kunna förstå och tolka talad engelska
På ett mycket bra sätt kunna förstå och tolka talad engelska
Välja och använda strategi
Ha någon strategi för att förstå talad engelska
Ha några effektiva strategier för att förstå talad engelska
Ha flera effektiva strategier för att förstå talad engelska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: