Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa/skriva en åk 9

Skapad 2019-08-15 16:21 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Engelska
Vi kommer att jobba med förmågorna läsa och skriva genom att läsa en bok och svara på frågor kring den. V. 35-41

Innehåll

 

V.

Grammar

Read/Write

Homework  (is distributed and tested the second lesson)

 

34

 

Talk about expectations and how we are going to work this term. Talk about reading strategies 

 

 

35

Look up words you don’t know while you are reading

Read chapter 1-2 and answer questions

Finish answering the questions

 

36

Look up words you don’t know while you are reading

Read chapter 3-4 and answer questions

Finish answering the questions

 

37

Look up words you don’t know while you are reading

Read chapter 5-6 and answer questions

Finish answering the questions

 

38

Look up words you don’t know while you are reading

Read chapter 7-8 and answer questions

Finish answering the questions

 

39

Look up words you don’t know while you are reading

Read chapter 9 and answer questions

Finish answering the questions

 

40

Look up words you don’t know while you are reading

Read chapter 10 and answer questions

Finish answering the questions

 

41

 

EXAM: reading comprehension and an essay. The essay is going to be a summary of the book you have read

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Läsa/skriva

LÄSA

E
C
A
Förstå skrift
Förstå helheten i enkla texter
Förstå helheten och några detaljer i olika texter
Förstå helheten och de flesta detaljerna i olika texter
Välja och använda strategi
Ha någon strategi för att förstå enkla texter
Ha några strategier för att förstå olika texter
Ha flera strategier för att förstå olika texter
Välja och använda material
Kunna välja och använda något av de material vi har jobbat med
Kunna välja och använda några av de material vi har jobbat med samt kunna hitta något material på egen hand
Kunna välja och använda de material vi har jobbat med samt kunna hitta och använda några material på egen hand

SKRIVA

E
C
A
Formulera sig skriftligt
Kunna formulera sig begripligt med ett enkelt språk
Kunna formulera sig relativt korrekt och kunna använda lite mer avancerade ord
Kunna formulera sig korrekt och kunna använda mer avancerade ord
Formulera sig anpassat
På ett godtagbart sätt kunna anpassa din text utifrån olika situationer (tex faktatext eller ett brev)
På ett bra sätt kunna anpassa din text utifrån olika situationer
På ett mycket bra sätt kunna anpassa din text utifrån olika situationer
Bearbeta och förbättra
Kunna ta emot feedback och göra någon förbättring av texten
Kunna ta emot feedback och göra några förbättringar av texten
Kunna ta emot feedback och göra flera förbättringar av texten
Diskutera och jämföra
Kunna göra någon jämförelse i dina texter
Kunna göra några jämförelser i dina texter
Kunna göra flera jämförelser i dina texter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: