Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 8A - Agenda 2030 v38

Skapad 2019-08-15 16:37 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi Samhällskunskap
”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” (Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare 2007-2016) Blir världen bättre eller sämre? Det beror på vad man mäter och hur man ser på saker. De flesta anser nog både och. Vi ska studera utvecklingen i världen, framsteg och utmaningar. Vår tid kallas allt oftare för antropocen, ”den av människan starkt påverkade tiden”. Vi människor påverkar nu förutsättningarna för allt liv på jorden. Många av dagens problem hänger samman med vår moderna livsstil och befolkningsökningen i världen. Agenda 2030 är de mål världens länder kommit överens om i FN för att skapa en hållbar och bra utveckling för alla människor. I korthet handlar de om att till år 2030 avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Det är ambitiösa mål!

Innehåll

Vi kommer att ha tyst läsning, genomgångar, diskussioner, eget arbete, se film och göra kortare gruppuppgifter. Arbetsområdet avslutas med ett prov på fredag. I år kommer vi även att följa nyheterna under veckan (Rapport).

 

Källor:

Ladda ner boken från UNDP (FN:s utvecklingsprogram): ”Blir världen bättre?” Sid 1-37, 87-93 (24 sidor text)

Artikel på SCB (Statistiska centralbyrån): www.scb.se  ”Så blev vi 8 miljoner fler än 1750”

Begreppen: www.quizlet.com (Sök på classes och Ekens skola/Fredrik Palmgren, Agenda 2030 åk8)

3 hemsidor vi kommer använda:

www.varldskoll.se, www.ui.se/landguiden, www.gapminder.com

Youtube: Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 Minute, Hans Rosling i SVT Agenda 25/11 2012 7 min, Detta är FN:s nya målsättning - Nyhetsmorgon (TV4) 9 min, Hans Rosling Statistic of future 58 min

 Medioteket: www.sli.se: ”Klimatresan: Ghanas elektroniksoptipp” 19 min

 

 

 

Provet

Det kommer att bli olika frågor och uppgifter liknande dem vi jobbar med under veckan. Nedanstående kommer vi att jobba med under veckan.

 

1. Jämförelse mellan Ghana och Sverige. Du ska kunna ge exempel på några likheter och skillnader mellan länderna. Hur märks det att Ghana är ett fattigare land? www.varldskoll.se, www.ui.se/landguiden

 

2.     Att vara fattig. Hur skiljer sig våra liv från ett liv i extrem fattigdom när det gäller vardagsliv, basbehov och möjligheter? ”Ghanas soptipp”, ”Statistic of future”, Gapminder ”Dollarstreet”

 

3.     Vad är utveckling? Hur mäter man utveckling? Vad har BNP och HDI gemensamt? Vad skiljer dem åt? Sid 13-14

 

4.     Vår världsbild. Människors bild av utvecklingen i världen skiljer sig ofta från verkligheten. Hur? Varför? Vilka problem finns det med denna skillnad? Sid 17-19

 

5.     200 år som förändrade världen. Hur har världen förändrats demografiskt under de senaste 200 åren? Hur skiljer sig Afrika söder om Sahara från resten av världen? Vilka orsaker tar de upp till detta? Är utvecklingen positiv eller negativ i Afrika söder om Sahara? Hur skiljer sig Kjell Bäckströms liv från ditt? Ge flera exempel. Går utvecklingen fortare idag än tidigare?   Sid 21-25, Hans Rosling ”200 years”

 

6.     Nådde vi millenniemålen? Utifrån Milleniemålen ska du kunna beskriva läget i världen. Du ska både kunna ge exempel på positiva förändringar samt ge exempel på utmaningar som kvarstår. Sid 26-30

 

7.     Agenda 2030, de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vad handlar de globala målen om? Vad skiljer dem från millenniemålen? Sid 32-37

 

8.     Sverige och världens befolkning. Du ska kunna förklara hur Sverige och världen förändrats demografiskt, orsaker bakom förändringarna samt prognoserna för framtiden. Hur har världens befolkningsantal förändrats? Varför förväntas ökningen i världen upphöra? Här är det bra om du kan använda passande begrepp som (se begreppslistan) Kortfrågor: Hur människor finns det i Sverige idag? I1800? I världen idag? 1800?

Sid 21-22, 89-90, SCB artikel (om Sveriges befolkningsutveckling), gapminder.se

 

9.     Begreppen. Du ska kunna använda och förklara begreppen. Det kan både bli att du kort ska förklara orden, S/F eller koppla ihop rätt ord med rätt förklaring.

 

10.  Du ska klara av Gapmindertestet, både det på hemsidan och det i boken, samt reflektera över resultatet/de rätta svaren.

 

 Tips: Börja plugga tidigt, träna lite varje dag -repetera dagens arbete och plugga begrepp på quizlet.

 

Begrepp

Världsbild

Befolkningstillväxt

Medellivslängd

BNP, BNP/capita

Revolution, revolutionerande

Industriella revolutionen

Levnadsstandard

Konsumtion-produktion

Jämställdhet

Jämlikhet

Hållbar utveckling

Klimatförändringar

Global

FN

Agenda 2030

Befolkningspyramid

Demografi

Demografiska transitionen

Barnadödlighet

Spädbarnsdödlighet

Mödradödlighet

Migration

Emigration

Immigration

Urbanisering

Sanitet

HDI

Antropocen

Milleniemålen

Parisavtalet 2015

Ekologisk hållbarhet

Ekologiska fotavtryck

UNDP (FN:s utvecklingsprogram)

Bistånd

SCB

Matriser

Sh Ge
Geografi åk 8 - Agenda 2030

E
C
A
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Resonemang om orsaker och konsekvenser. Begrepp
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan relativt väl utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Begrepp
Du kan använda begrep på ett i huvudsak fungerande sätt. Minst 50% av begreppen.
Du kan använda begrep på ett relativt väl fungerande sätt. 75%
Du kan använda begrep på ett väl fungerande sätt. 100%
Samband
Du kan beskriva enkla samband.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Du kan beskriva komplexa samband.
Söka kunskap
Du kan söka information och använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: