Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2019-08-15 17:25 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Vad händer om myrorna försvinner? Eller om hela skogen försvinner? På grund av växthuseffekten och vår klimatpåverkan är dessa frågor Mycket aktuella. Precis som alla andra organismer samspelar människan med sin omgivning. Människan är beroende av andra djur och växter för att få mat, kläder och skydd. Kretsloppen i naturen har fungerat länge, hur kan vi lära oss av naturen för att skapa ett hållbart samhälle?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Centralt innehåll

 • Ekosystems energiflöde och kretslopp (vattnets, kolets och kvävets) av materia.
 • Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar dina kunskaper genom att kunna ge exempel på och förklara och förutse olika processer i naturen med hjälp av begreppen vi diskuterat.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att beskriva, förklara samband och använda ämnesspecifika begrepp, modeller och teorier.
 • Din förmåga att kommunicera och resonera.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi jobbar med att lära oss begrepp genom olika källor (genomgångar, text och film) och hur dessa kan användas för att förklara och förstå konsekvenser inom olika ekosystem.

Dokumentation

Du dokumenterar ditt arbete skriftligt och genom att spara dokument i elektroniska moln (tex Google Drive).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: