Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trelleborg

Skapad 2019-08-15 17:34 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om vår hemkommun Trelleborg - förr och nu.

InnehållBedömning:
Skrivuppgifter där du visar vad du lärt dig om Trelleborg.

Test med frågor om Trelleborg.

Kombinera bilder av kända platser med namn.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

I klassrummet ritas en tidslinje upp över en vägg. Tidslinjen ska kantas av nedslag i historien med hjälp av bilder och texter.

Eleverna gör en bok om Trelleborg.


v. 34-43

V 34 Mindmap, Sverige, Skåne, Trelleborg på kartan, stadsvapnet, tidslinje. Film Trelleborgs kommun - stolthet mellan hav och land (Youtube). Historisk faktatext.

V 35 Stadsvandring; Trelleborgen, Gamla Torg, Miikaelibrunnen, St Nicholai kyrka, Stortorget med nybyggnation, Stadsparken. Jämföra byggnaders utseende och funktion förr och nu. Film Trelleborgen (Youtube). Bilduppgift.

V 36 Näringar förr och nu; jordbruket, hantverk, industrier. Faktatext. Framtid; Trelleborg som sjöstad, film Vi kom för att jobba (SLI)

V 37 Kommunikationer; studiebesök i Trelleborgs hamn, järnvägens utveckling, cykelleder. Berättande text om din upplevelse i hamnen.

V 38 Handel; Hansans betydelse för Trelleborg, från sill till Trelleborgs AB, gemensam text med individuell bild.

V39 Albäck; studiebesök, gamla berättelser från Albäck, dagens funktion av skogen, KL- Karusellen

V40 Naturtyper i Trelleborgs kommun, strand, stad, landsbygd, skog, arbetsuppgifter.

V41 Invånare; Historiska personer och vad de betytt för staden; Kock, Ebbe, Jungbeck, Malmros, Syster Jenny, Syster Hanna, gatunamn, befolkningsutvecklingen. Studiebesök på kyrkogården. Runstenar. Skriva ett personporträtt av en känd trelleborgare.

V 42 Fritid; sport, kultur för barn förr och nu. Det bästa med Trelleborg. Text och bild.

V 43 Test, sätta ihop Boken om Trelleborg.

 

Språkmål:
Kunna skriva en enkel faktatext med ämnesspecifika ord.

Kunna skriva en enkel berättande text om egna upplevelser.

Kunna kommunicera muntligt i KL-övning.

 

Digitalt aktiviteter: 

Kunna söka upp fakta på nätet av någon känd trelleborgare.

 

Begreppslista: 

- kommun

- kommunikationer
- stadsrättigheter

- hantverkare

- konstverk

- runsten

- hamnstad

- sill

- kyrkogård

- hamn

- viking

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Trelleborg

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bedömning
 • Sv   3
 • SvA   3
Du kan skriva en faktatext som någon annan kan läsa.
Du kan skriva en faktatext med tydlig handstil.
Ny aspekt
 • Sv   3
 • SvA   3
Du kan skriva en faktatext som innehåller viktiga ord som du har lärt dig under arbetet om Trelleborg.
Du kan skriva en faktatext som innehåller viktiga ord som du har lärt dig under arbetet om Trelleborg. Du kan skriva så att innehållet i texten är tydligt.
Ny aspekt
 • SO   3
Du kan berätta om hur naturen har påverkat vad människor i Trelleborg har arbetat med och arbetar med.
Du kan ge flera exempel på hur naturen har påverkat vad människor i Trelleborg har arbetat med och arbetar med.
Ny aspekt
 • SO   3
 • SO   3
Du kan ge något exempel på hur människor levde i Trelleborg förr i tiden och något exempel på en viktig händelse.
Du kan ge flera exempel på hur människor levde i Trelleborg förr i tiden och några exempel på viktiga händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: