Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 9

Skapad 2019-08-15 18:33 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
I detta arbetsområde ska du få fördjupade kunskaper om hur hushållen, företagen och den offentliga sektorn är sammanlänkade i ett ekonomiskt kretslopp. Vidare kommer vi att titta på hur handelsmönster har förändrats över tid och hur olika delar av samhället kan påverkas när företag flyttar sin produktion.

Innehåll

Syfte:

-Du ska få ökad kunskap om vanligt förekommande begrepp inom samhällsekonomin samt att du ska kunna förklara det   ekonomiska kretsloppet som innefattar hushåll, företag och offentlig sektor.
-Vidare ska du när kursen är slut kunna förstå och diskutera kring din egen familjs roll i det ekonomiska kretsloppet samt kunna förstå och diskutera hur finans och penningpolitiken påverkar din familj.
- Förstå vikten av att ha kunskaper om samhällets och den egna ekonomin för att kunna delta och påverka framtiden. 
Vidare kommer vi att titta på vilka för och nackdelar det finns med att svenska företag väljer att flytta sin produktion till ex Kina.

- Vi övar på förmågan att använda oss av de centrala begreppen när vi förklarar och argumenterar: Ekonomiska kretsloppet, marknadsekonomi, planekonomi, blandekonomi, utbud, efterfrågan, marknad, lån, amortering, ränta, skatt, inflation, deflation, monopol, BNP, Globalisering, disponibel inkomst, högkonjunktur, lågkonjunktur, moms, nettolön, bruttolön.

 

Så här arbetar vi:

 

- Lärarledda genomgångar

- Muntliga diskussioner

- Filmklipp och nyhetsartiklar

- Case - vad händer när företag flyttar utomlands? 

- Förhör under lektionerna. 

 

Såhär blir du bedömd: 

 

Du bedöms på ditt muntliga deltagande under diskussioner och redovisning samt uppgifter vi gör under lektionstid.

 

Veckoplanering (preliminär)

 

V. 41  Genomgång av kursens upplägg, ekonomiska kretsloppet (en lektion). 

 

V. 42  Genomgång olika ekonomiska system (marknadsekonomi, blandekonomi, planekonomi). Uppgifter där vi övar oss på att resonera om fördelar och nackdelar med olika ekonomiska system

 

Lektion 3 förhör ekonomiska kretsloppet och ekonomiska system.

 

V. 42  Välfärd, pengar och banker.       

 

V. 43 Konsumtionssamhället. 

 

V. 46 Vad händer när svenska företag väljer att flytta utomlands? 

Muntliga diskussioner, förberedelser i grupp. 

 

V. 47 Ekonomi och arbetslivet.

ev Test arbetslivet och konsumtionssamhället alternativt uppgift lektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: