Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal, procent och sannolikhet

Skapad 2019-08-15 18:36 i Apelskolan Falkenberg
I detta arbetsområdet kommer vi jobba med att se vad ni lärt er tidigare på era skolor. Vi kommer lägga upp arbetet efter hur det går på testerna och träna på grundläggande taluppfattning. Vi kommer jobba med decimaltal, positionssystemet och grundläggande räknemetoder, även procent och sannolikhet.
Grundskola 6 Matematik
I detta arbetsområdet kommer vi jobba med att se vad ni lärt er tidigare på era skolor. Vi kommer lägga upp arbetet efter hur det går på testerna och träna på grundläggande taluppfattning. Vi kommer jobba med decimaltal, positionssystemet och grundläggande räknemetoder, även procent och sannolikhet.

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområdet kommer vi jobba med att se vad ni lärt er tidigare på era skolor. Vi kommer lägga upp arbetet efter hur det går på testerna och träna på grundläggande taluppfattning. Vi kommer jobba med decimaltal, positionssystemet och grundläggande räknemetoder.

 • Decimaltal
 • Fyra räknesätten - räknemetoder
 • Multiplikation med 10, 100 och 1000
 • Överslagsräkning
 • Klockan
 • Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting ät
 • räkna ut rabatten på en vara
 • växla mellan bråkform, decimalform och procentform
 • förklara vad som menas med sannolikhet
 • räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa
 • Problemlösning
 • Din förmåga att redovisa
 • Matematiska ord/begrepp

Bedömning - vad och hur

 • Diagnostisk test - fyra räknesätten, kommer göras två gånger under höstterminen, ett för test och ett test vecka 43 när vi har tränat på lektionerna .
 • Diagnos - algoritmer, läsuppgifter, mönster, storleksordna tal, klockan, måttenheter, tabell, geometriska figurer och bråk.
 • Diagnos och prov - decimaltal, procent och sannolikhet

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar - för att öka aktiviteten så alla deltar använder vi av oss av digitala whiteboards på Ipaden där eleverna löser uppgifter. Det ger även snabbt läraren en bild om eleverna förstått och kan då anpassa undervisningen efter det, formativ undervisning. 
 • Filmer - www.studi.se
 • EPA - enskilt, par och alla tillsammans diskuterar uppgifter.
 • Aktiviteter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: