Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

värdegrund

Skapad 2019-08-15 18:37 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Grundskola F
Under perioder 1 och 2 ska vi i förskoleklass främja barnens övergång från förskolan till skolan genom att skapa en trygg miljö som är genomsyrad av rättvisa, likvärdighet och respekt mot alla.

Innehåll

 

VAD VET VI?

Vi planerar och utgår från elevernas förkunskaper och erfarenheter, tex genom:

 • frågeställningar
 • repetition av våra befintliga guldregler

VAD?

Du ska få lära dig:

 • hur du är en bra kamrat
 • våra guldregler
 • vad är mobbing och kränkning hur vi kan motverka detta
 • skolans regler och värdegrund
 • allas lika värde

HUR?

I undervisningen kommer du tex att få:

 • se på bildspel och film
 • diskutera och samtala
 • skriva och rita
 • läsa berättelser
 • arbeta enskilt och i grupp
 • vara med och skapa klassrumsregler
 • sjunga och dramatisera

BEDÖMNING

sker för dig som går i förskoleklass under och efter arbetsområdet.

Vi kommer bedöma din förmåga :

 • hur du visar att du är en bra kamrat. 
 • att du kan berätta om och följa klassrumsreglerna.
 • att du kan berätta varför det är viktigt med regler. 
 • att du vet att du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: