Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden åk5 Mörrum

Skapad 2019-08-15 19:07 i Mörrums skolor Karlshamn
vt år 5
Grundskola 4 – 6 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

Våra grannar i Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att läsa faktatexter, studera kartor och titta på filmer. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i par.  

Konkretiserade mål:
Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser Nordens natur och naturtillgångar samt vad människor livnär sig på
* kunna placera ut nordens länder, dess huvudstäder och angränsande vatten.
* kunna jämföra fakta från tabeller t.ex. befolkning, naturtillgångar, största sjö, högsta berg och språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Nordens geografi år 5

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Nordens namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt,huvudstäder och större vatten kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan inte tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med hjälp tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden, dess huvudstäder och angränsande vatten.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna är och med viss säkerhet placera ut dess huvudstäder och angränsande vatten.
Du kan tala om vilka de nordiska länderna är och du kan placera ut de nordiska länderna, dess huvudstäder och angränsande vatten.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex naturtyp, narurresurs, midnattssol
Du använder dig inte av några geografiska begrepp när du läser, skriver eller samtalar om Norden
Du kan med hjälp använda dig av några geografiska begrepp när du läser, skriver eller samtalar om Norden
Du använder några av de centrala begreppen när du läser, skriver eller samtalar om Norden.
Du använder flera av de centrala begreppen när du läser, skriver eller samtalar om Norden.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner inte till fördelningen av Nordens befolkning och kan inte ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan någon orsak till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika naturtyper och naturresurser i Norden.
Du känner inte till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser.
Du känner till några av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: