Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2019-08-15 19:51 i Junibackens skola Ludvika
Pedagogisk planering i ämnet teknik åk 1
Grundskola 1 Teknik
Under terminenen kommer du få lära dig mer om teknikämnet. Vi ska tar reda på vad teknik är egentligen och var man kan hitta olika typer av teknik. Kul ska det bli!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I ettan kommer vi arbeta med ämnet teknik och försöka ta reda på vad teknik egentligen är. Vi kommer att blanda jobb i boken "Boken om teknik" med att se filmer, konstruera och testa olika tekniska lösningar. Du ska också få dokumentera det du har gjort och testat. 

I ettan kommer vi arbeta med dessa områden:

 •  Vad är teknik?
 • Tekniken i mitt rum, köket, på väg till skolan och i klassrummet

...och kanske ännu lite mer om vi hinner  eller upptäcker att vi måste ta reda på hur/mer om något spännande.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi läser och lyssnar på texter, ser filmer, skriver själv och gemensamt, dokumenterar det vi gör, provar och testar. Vi pratar om ord och begrepp och dess betydelse. Aktuella ord och begrepp sätter vi upp i klassrummet. 

Vad som kommer att bedömas:

Du kan:

 • hitta och ge exempel på teknik i din vardag
 • resonera om vad som menas med ordet teknik
 • sortera tekniken i vardagen och använda några av teknikområdets begrepp
 • tillämpa teknikens arbetssätt då du gör en konstruktion
 • känner till hur föremål i vår vardag är anpassad efter människans behov
 • ge exempel på några tekniska lösningar där människan härmat naturen
 • känner till hur olika material som kan användas vid eget konstruktionsarbete och hur de kan sammanfogas

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa att du kan genom att:

 • vara delaktig i diskussioner genom att berätta och ställa frågor
 • återberätta vad filmer handlar om
 • vara delaktig när du arbetar med andra
 • konstruera/bygga
 • dokumentera det du vet och kan genom ord och bild

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: