Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap

Skapad 2019-08-15 20:20 i Gymnasiesärskolan Mjölby
Gymnasiesärskola Hem- och konsumentkunskap
Ämnet ger en beredskap för att kunna skapa en fungerande vardag. Här behandlas arbete, boende, ekonomi och konsumtion. Samt hur val och handlingar påverkar hälsan, ekonomi och miljö.

Innehåll

Syfte och mål

Eleven ska få utveckla kunskaper om

1. Mat och måltider

- Olika metoder av matlagning och bakning, samt hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.

- Hur man följer ett recept.

- Hur man använder redskap ock teknisk utrustning på ett säkert sätt.

- Förvaring och hantering av råvaror.

- Att kunna hushålla med livsmedel och förbrukningsvaror i hemmet.

- Matens betydelse för hälsan.

- Förstå måltidens betydelse för gemenskap och kultur.

 

Eleven ska få utveckla kunskaper om

2. Hem och boende

- Olika boendeformer och hur man skaffar en bostad

- Planering och organisering av hemmet, t.ex. möblering

- Rengöring av bostaden. 

- Tvätt och skötsel av kläder.

- Försäkringar och deras betydelse.

 

Eleven ska få utveckla kunskaper om

3. Ekonomi och konsumtion

- Att handla och konsumera varor

- Planera sin ekonomi

- Att handla i butik och handla på internet

- Spara och låna

- Konsumenträttigheter

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: