Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & ljus, hörsel & syn.

Skapad 2019-08-15 20:47 i Rönnängs skola Tjörn
Vi undersöker ljud och ljus, hörsel och syn.
Grundskola 6 NO (år 1-3) Fysik Biologi
Vi undersöker hur ljudet och hörseln fungerar och hänger ihop. Vi undersöker också ljuset och synen.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

 •  
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

 •  
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 •  
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 •  
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 •  
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 •  
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 •  
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 •  
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 •  
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 •  
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna förklara hur man hör
 • kunna förklara hur man ser
 • veta vad ljud är och hur det uppkommer
 • veta vad ljus är och hur det uppkommer
 • veta något om hörselskador
 • veta något om synskador

Arbetssätt

Vi kommer att genomföra laborationer om ljud och ljus, hörsel och syn. Vi kommer tillsammans läsa texter, diskutera, titta på film och undersöka hur örat och ögat fungerar.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • ljudvågor
 • Hertz
 • Decibel
 • ljudkälla
 • lins
 • skugga
 • reflektion
 • ljuskälla

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv på laborationerna
 • delta i diskussioner både i små och stora grupper
 • utföra de uppgifter du får 
 • kunna de konkretiserade målen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy Bi
Bedömning hur du når arbetsområdets kunskapsmål.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett enkelt sätt. Du har grundläggande kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du vet något om hörsel- och synskador.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett tydligt sätt. Du har goda kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du vet en hel del om hörsel- och synskador och kan förklara med fysikens begrepp.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett tydligt sätt, där du använder fysikens begrepp. Du har mycket goda kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du känner till olika hörsel- och synskador. och kan förklara dess uppkomst med fysikens begrepp.
.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett enkelt sätt. Du har grundläggande kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du vet något om hörsel- och synskador.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett tydligt sätt. Du har goda kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du vet en hel del om hörsel- och synskador och kan förklara med fysikens begrepp.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett tydligt sätt, där du använder fysikens begrepp. Du har mycket goda kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du känner till olika hörsel- och synskador. och kan förklara dess uppkomst med fysikens begrepp.

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett enkelt sätt. Du har grundläggande kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du vet något om hörsel- och synskador.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett tydligt sätt. Du har goda kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du vet en hel del om hörsel- och synskador och kan förklara med fysikens begrepp.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Du kan förklara, hur man kan höra och se, på ett tydligt sätt, där du använder fysikens begrepp. Du har mycket goda kunskaper om hur ljud och ljus uppkommer. Du känner till olika hörsel- och synskador. och kan förklara dess uppkomst med fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: