Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamheten Ugglan och Kastellegårdens Fe Mall

Skapad 2019-08-15 21:33 i Ugglan och Kastellegården Kungälv
Förskola
Utbildning i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som vi kallar grundverksamhet. Grundverksamheten är diskuterad, överenskommen och nedskriven i arbetslaget. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

 

Grundläggande värden

Sammanfatta vilka värden barnen ska utveckla enligt läroplanen.

Beskriv hur ni undervisar för att ge barnen förutsättningar att utveckla dessa värden.

Omsorgsrutiner

Sammanfatta hur läroplanen definierar en god omsorg.

Beskriv vilka omsorgsrutiner ni har.

Lärmiljö

Sammanfatta hur läroplanen definierar en god lärmiljö.

Beskriv hur ni organiserar barngruppens lärmiljö.

Ansvar och roller

Sammanfatta hur läroplanen definierar personalens olika ansvar och roller.

Beskriv hur arbetslaget fördelar ansvar.

Delaktighet och inflytande

Sammanfatta hur läroplanen definierar barns delaktighet och inflytande.

Beskriv hur ni undervisar.

Stöd och stimulans

Sammanfatta hur läroplanen definierar stöd och stimulans.

Beskriv hur ni undervisar.

Samarbete med hemmen

Sammanfatta hur läroplanen definierar samarbetet mellan förskola och hem.

Beskriv era rutiner.

Hållbar utveckling

Sammanfatta hur läroplanen definierar hållbar utveckling.

Beskriv hur ni undervisar.

Kulturell mångfald

Sammanfatta hur läroplanen definierar kulturell mångfald.

Beskriv hur ni undervisar.

Jämställdhet

Sammanfatta hur läroplanen definierar kulturell mångfald.

Beskriv hur ni undervisar.

Könsmönster, könstillhörighet

Sammanfatta hur läroplanen definierar könsmönster och könstillhörighet.

Beskriv hur ni undervisar.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: