Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan

Skapad 2019-08-15 22:01 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Bokstavsarbete för åk 1 med utgångspunkt i Den magiska kulan
Grundskola 1 Svenska
Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver! Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar. Då kan du skriva precis vad du vill till vem du vill. Du kommer att kunna läsa de olika texterna i Magiska kulan och i många andra böcker.

Innehåll

Lärandemål

Läsa

Du kommer träna på att:

 • känna igen alla bokstavsformer.
 • koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken.
 • höra hur många ljud ett ord består av.
 • identifiera första och sista ljudet i ord.
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enkla nya små ord.
 • läsa enkla meningar och förstå innehållet.

Skriva

Du kommer träna på att:

 • forma alla bokstäver rätt.
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • använda av versaler och gemener. (Stora och små bokstäver.)
 • skriva enkla meningar.

Undervisning

Vi kommer att:

 • träna penngreppet.
 • arbeta med Veckans bokstav då vi fokuserar på ljud, form, utseende, ordbilder, småord och pyssel kring bokstaven.
 • leka och spela spel kring bokstäver.
 • färdighetsträna bokstävers form och ljud genom appar på Ipad.
 • skriva fritt i Varje dag -boken.
 • arbeta med Läseboken Den magiska kulan.
 • ha läsläxa i Den magiska kulan och tillhörande Läxbok.
 • träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enskilt stundvis under skolveckan.
 • jobba med läsförståelsestrategier.
 • lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp.

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd utifrån det du läser och skriver samt hur du deltar i samtal och diskussioner.
 • Bedömningen kommer också att ske genom Skolverkets bedömningsstöd 1 gång/termin. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: