Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva åk 2

Skapad 2011-09-20 15:23 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Ett arbete kring att skriva i år 2.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa… texter…

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad… På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Ur det centrala innehållet

Utifrån det centrala innehållet kommer eleverna att utveckla förmågorna

Arbetssätt och undervisning

• Vi läser olika sorters texter (faktatexter, berättande texter och dikter). Vi samtalar kring texterna och deras uppbyggnad och därefter får eleverna träna på att skriva dessa olika texter. • Vi tränar och repeterar alfabetet och alfabetisk ordning. • Vi tränar att formulera och skriva meningar. • Vi tränar de vanligaste skiljetecknen (punkt och frågetecken) och använda stor bokstav på rätt ställe. • Vi tränar och repeterar bokstävernas ljud och form. • Vi tränar att skriva på datorn. • Vi tränar handstil.

Ur kapitel 1 i Läroplanen

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro sin språkliga förmåga. (kap 1 sid 9).

Ur kapitel 2 i Läroplanen

Visa vad du lärt dig

Du ska skriva olika sorters texter t ex berättande texter, faktatexterna och brev.

Tidsram

Under läsåret 2014-2015

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att skriva olika sorters texter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: