Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ållebolle ht 19

Skapad 2019-08-16 07:09 i Vittinge förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Trollet Ållebolle kommer med undervisning, lärande lek och bus. Vi lär oss Hitta vilse, matematik, naturkunskap och säga stopp. Det finns en massa andra saker som barnen själva undrar över och vill lära sig som trollet Ållebolle gärna hjälper till med! Detta ska bli en spännande resa för oss alla.

Innehåll

Mål

Att väva in trollet Ållebolle i den dagliga verksamheten. Vi vill genom lek, fantasi och planerad undervisning få barnen nyfikna på olika ämnen där de själva kan vara med och påverka utvecklingen av dessa.

 

-utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.

-förmedla olika uttrycksformer som lek, rörelse, dans och musik

-utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka och reflektera och prova olika lösningar 

-utvecklar förståelse och i tresse för naturkunskap, olika kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Bakgrund

Trollet Ållebolle dök upp i skogen under en skogsdag. Barnen blev väldigt exalterade och ville veta mera om henne. De har skrivit brev och ritat till Ållebolle.  Ållebolle har lärt dem om Hitta Vilse och andra små skogs aktiviteter. Vi vill spinna vidare på Trollet då hon är väldigt omtalad och populär. 

 

Arbetssätt/Undervisning. 

Vi möter trollet Ållebolle i skogen där vi undersöker och arbetar med olika ämnen som matematik, naturkunskap, digitalisering och kompis tema. Vi har även med trollet i vår dagliga verksamhet med kompisböcker och rörelse. Ållebolle skriver Mail från godislandet. Vi arbetar mycket med språket, via högläsning och återberättande. Vi synliggör skriftspråket genom Mail och böcker. 

Uppgifter

experiment

hitta vilse

integritets övningar 

matematik 

naturkunskap 

digitalisering

språk

Kolla även uppgifter nedan!

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: