Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och rörelse

Skapad 2019-08-16 07:18 i 223211 Förskolan Karlavagnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Här vill vi utmana barnens kroppsmedvetenhet och sociala samspel genom dans och musik

Innehåll

Projektplanering

Syfte:  

Vi vill undersöka musik och dansinverkan på barnen både på individuell och gruppnivå. Med ett tema som barnen visar intresse för och som passar alla oavsett motorisk och språklig utvecklingsnivå. Vi får ofta en förfrågan av barnen att ha "miniröris" från friskis och svettis samt olika former av show. Det centrala i detta är musik och rörelse.  Även att när barnen önskar sånger vid showen så är det från olika musikgenrer. Under showen brukar barnen illusterara olika instruments och bygga Dj bord.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla? Motoriskt:  lära känna sin kropp både i rörelse /dans och när vi spelar instrument och lyssnar på musik. Att lära sig nya uttrycksätt både genom musik och rörelse. Musik sägs vara universellt ett språk alla kan förstå. Arbeta med musik och rörelse hoppas vi utveckla barnens självkänsla och självförtroende både individuellt och i grupp. Vara en del av en gemenskap där vi behöver lära oss att tolka, se och samarbeta med andra barn. Vi arbetar aktivt för att barnen ska ha möjlighet att följa sin egen utvecklingskurva.  "Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnet ålder och mognad. " detta är ett citat ifrån barnkonventionen ett dokument som vi arbetar utefter.  

 

 

Undervisningsplan

Arbetet är förlagt under ett tillfällen i veckan samt löpande på eftermiddagar. Vid musik och rörelse kommer vi att till stor del använda oss av kuddrummet. som förberedelse måste rummet vara städat och ta fram högtalare, ipad /dator samt annat material som behövs vid de olika tillfällena. När vi ska spela instrument tar pedagogerna fram de instrument vi ska använda och förbereder innan vilka barn som ska delta. När vi ska både se och höra musik/ rörelse på storbild digitalt förbereds detta med skärm, projektor och dator på samlingsmattan. Vi kommer arbeta både i helgrupp samt i mindre grupper beroende på aktivitet. Genom rörliga och stilla bilder,  ljudinspelningar och barnens egna skapande. 

Dansa känslor till olika musik genre. I olika övningar får barnen testa olika känslouttryck i dans och utveckla sin kroppsuppfattning. Genom till exempel sjalar kan känslorna gestaltas utanför egna kroppen. Det kan göra det enklare för barnen.

Dans utvecklar motoriken, ger koordinationsförmåga, balans, snabbhet och stärker muskulaturen. Egenskaper som bidrar till en god hållning, snabba rörelsesvar och positiv självbild. Barnen lär sig även att uppfatta andra människors rörelse vilket dom lär sig genom att medvetet öva sitt muskelminne och få använda olika rörelsemöjligheter. Dans har en nära relation med musik och lek. Detta används i sociala sammanhang och i grupp. Att dansa tillsammans, hitta en gemensam rytm, uppleva glädje och lust tillsammans. Ett rikt och klart dansspråk kan tydliggöra starka känslor och ge barnen ett uttryck utöver det verbala. Detta ökar förståelsen för eget och andras uttryck. När barnen får lära sig alla rörelser med sin kropp på alla olika sätt som går kan barnen sen tänka fritt och skapa eget uttryck.

Genom återkopplingar och återkommande övningar och samtal med barnen till exempel barnintervjuer. 

Planen är att barnen ska bekanta sig med olika instrument, hur de låter och fungerar. Rörelse/ dans till olika musikgenre och på olika sätt men med olika material. Se olika musik och uttrycksformer digitalt. 

 


 

Veckoreflektion 1

Vecka…………………… Arbetslag…………………………………

Vad är barnen upptagna av?

 

Vad gör barnen? Vad säger barnen?

Pedagogernas reflektion kring det de ser och hör i barngruppen

Hände något oväntat? Vad ledde det till?

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

På vilka fler sätt kunde jag tänkt eller gjort?

 

Nästa steg

Hur ska vi använda det vi sett och hört?

Vilka utmaningar ska vi ge barnen?

 

Ansvars fördelning

Vem gör vad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Veckoreflektion 2

Hur har vi under veckan arbetat med:

Social kompetens

 

Språk och kommunikation

 

Kultur och skapande

 

Hållbar utveckling

 

Digital kompetens

 

Matematik

 

Naturvetenskap

 

Teknik

 

Utomhuspedagogik

 

Lek

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: