Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation ht 19

Skapad 2019-08-16 07:45 i Vittinge förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Barnen har ett stort intresse för engelska ord och färger. Vi kommer att spinna vidare på det och få in engelska i vår vardag. Vi har högläsning och arbetar med boksamtal. Vi kommer att ta in iPad som hjälpmedel.

Innehåll

Mål

Barnet: 

Stimuleras  och utmanas i språk och kommunikationsutveckling 

Utmana barnens nyfikenhet för språk 

Få möjlighet att påverka sin situation och ha inflytande i förskolan 

Utmana sig själv och få tillit tillsyn egen förmåga.

Bakgrund

Läroplanens arbetsätt utgår från barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter.

Under bl.a. lunch och samling har vi pedagoger uppmärksammat ett stort intresse hos barnen gällande engelska ord och färger. Nyfikenhetsfrågor på vad saker heter på det andra språket tar stor plats i vår vardag. 

Barnen visar stort intresse för språk i största allmänhet vilket vi vill ta tillvara på och utveckla. Vi kommer även arbeta med språk och kommunikation på svenska. 

 

Arbetssätt/Undervisning. 

Vi ska på olika sätt ta fram engelskan som en del av verksamheten. 

Vi kommer under hösten välja en kapitelbok tillsammans med barnen där vi kommer att sätta upp en teater om intresset finns.

Uppgifter

lära sig engelska sånger

ha qr koder med olika engelska sånger, djur osv 

skriva färgerna på engelska och svenska 

plocka fram ord under dagen (barnen och vi) som vi pratar om 

Läsa böcker och kapitelböcker 

Arbeta med iPad och ha den som hjälpmedel 

 

 

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: