👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centrala samhällsfunktioner och yrken i närområdet

Skapad 2019-08-16 08:00 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Eleverna kommer att arbeta yrken. Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Vilka yrken som finns och lära oss mer om några olika yrken. Vi kommer också att bekanta oss med viktiga samhällsfunktioner i området, t ex brandkår, polis och skola.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Du kommer att få lära dig lite om flera av de yrken som finns där du bor. Vi kommer också att lära oss mer om de viktiga samhällsfunktionerna räddningstjänsten, polis och sjukvård.

Innehåll

Syfte

Barnen ska känna till ett antal yrken som finns på platsen där de bor. De ska veta vad yrket heter och vad de som har yrket gör. Barnen ska också få veta lite mer om de tre viktiga samhällsfunktionerna räddningstjänsten, polisen och sjukvården.

Tidsplan

Arbetsområdet kommer att hålla på i ca 12 veckor.

Planering

 • Titta på bildspel
 • Titta på filmer
 • Diskussioner kring bildspel, filmer etc
 • Läsa faktatexter och svara på frågor
 • Skriva faktatexter
 • Bilduppgifter
 • Studiebesök
 • Återberätta om studiebesöket

Bedömning

Förmågorna som kommer bedömas är:

 • kunna förklara begreppen.
 • kunna namnge och berätta om några centrala samhällsfunktioner och varför dessa är viktiga.
 • kunna berätta om några yrken i närområdet och vad yrkena innebär och varför de behövs.

Språkmål

Kunna skriva en faktatext läsligt och i den använda stor bokstav och punkt.

Kunna kombinera text och bild för att lättare få läsaren att förstå

Kunna deltaga i diskussioner om olika saker som är viktiga för eleverna.

Begreppslista

yrke

samhälle

funktion

polisen

räddningstjänsten

brandkåren

sjukvården

SOS alarm

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
SO -Yrken och centrala samhällsfunktioner

Du är på väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Centrala samhällsfunktioner
Känner till att det finns centrala samhällsfunktioner.
Känner till och kan namnge de centrala samhällsfunktionerna sjukvård, räddningstjänst och polis.
Känner till och kan namnge de centrala samhällsfunktionerna sjukvård, räddningstjänst och polis. Har förståelse för varför ett samhället behöver dessa.
Yrken och verksamheter i närområdet
Du känner till några yrken med hjälp av en vuxen.
Namnger minst 5 yrken i närområdet och vet vad dessa arbetar med.
Namnger fler än 5 yrken i närområdet och vet vad dessa jobbar med.
Skrivregler
Du skriver läsligt.
Du skriver läsligt och använder ofta stor bokstav och punkt.
Du skriver läsligt och använder ofta stor bokstav och punkt. Du stavar rätt på en del av de vanligaste orden.
Faktatext
Du skriver en faktatext om yrket med hjälp av en vuxen.
Du skriver en faktatext om yrket med hjälp av stödord.
Du skriver en faktatext med hjälp av stödord. Du kan tillföra ytterligare fakta på egen hand.
Bilder
Du kan, med hjälp av en vuxen, rita och måla enkla bilder till din text som gör att den som läser lättare förstår vad som står i texten.
Du kan rita och måla enkla bilder till din text som gör att den som läser lättare förstår vad som står i texten.
Du kan rita och måla detaljerade bilder till din text som gör att den som läser lättare förstår vad som står i texten.
Samtal
Du kan med hjälp av en vuxen vara med och prata om vilket yrke du vill bli och varför du vill bli just det yrket.
Du kan, med hjälp av en vuxen, vara med och prata om vilket yrke du vill bli och varför du vill bli just det yrket. Du kan lyssna när kompisarna berättar och med hjälp av en vuxen återberätta lite av vad kompisarna sagt.
Du kan vara med och prata om vilket yrke du vill bli och varför du vill bli just det yrket. Du kan lyssna när kompisarna berättar och återberätta lite av vad kompisarna sagt.