Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion ht-19

Skapad 2019-08-16 08:25 i Vittinge förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi skapar en miljö som uppmuntrar till att uppleva saker tillsammans, i samspel med andra och tillsammans med materialet. Genom att med vårt förhållningssätt synliggöra andras upptäckter och frågor. Genom att se varje barns utforskande som intressant och med nyfikenhet vara en medforskande pedagog.

Innehåll

Mål

Att utveckla barnens matematiska förmågor och att skapa en miljö som uppmuntrar till samspel och lek. 

Bearbeta konflikter, respektera varandra och kompromissa

tillit till sin egen förmåga

använda matematiska begrepp

utveckla sin matematiska förmåga 

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera

 

Bakgrund


Bygg och konstruktion är en av de sju lärmiljöerna som vi valt att fokusera på. 

Syfte


Bygg och konstruktion ger en förutsättning för grundläggande matematisk förståelse. Barnen utmanas i matematiskt, tekniskt och logiskt tänkande. Vi vill skapa nyfikenhet och utmaningar genom valt material i relation till naturvetenskap. Barnen möter olika material som bjuder till jämförelse, utforskande av olikheter av material, byggtekniker samt olika byggtekniska lösningar. 
Miljön är uppbyggd för att skapa sinnliga upplevelser i samspel med andra och materialet.  

 

Arbetssätt/Undervisning. 

För att främja samarbete: genom att skapa en miljö som uppmuntrar till att uppleva saker tillsammans, i samspel med andra och tillsammans med materialet. Genom att vi vårt förhållningssätt synliggöra andras upptäckter och frågor. Genom att se varje barns utforskande som intressant och med nyfikenhet vara en medforskande pedagog.

För att främja trygghet: genom att skapa rum i miljön som är tydliga och anpassade för barnens lärande. Att behålla grundstrukturen i miljön, men tillföra eller ta bort material som utvecklar lärandet och utforskandet.

För att främja nyfikenhet och lust att utforska och lära: vi observerat och dokumenterar vad barnen gör, vad de verkar fråga sig, vad de är nyfikna på och förändrar miljön utifrån det. Genom att vara en medforskande, närvarande pedagog. Genom att reflektera tillsammans med barnen kring deras upplevelser och skapa fortsatt nyfikenhet. Vi väljer material som belyser olikheter t.ex hårt/mjukt, tungt/lätt, stort/litet. 

För att främja delaktighet och inflytande: vi lyssnar och observerar vad barnet uttrycker för åsikter. Det kan vara att lyssna till gester, ord, blickar och kroppsspråk. Det kan även vara att uppmärksamma var barnet väljer att vara och hur samspelet ser ut med andra, materialet och miljön. Genom pedagogisk dokumentation kan vi synliggöra hur barnets delaktighet och inflytande ser ut samt hur vi kan utveckla det. 

 

 

Uppgifter

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: