Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika typer av texter

Skapad 2019-08-16 08:27 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med att olika texttyper med olika mottagare. Du ska få kunskap om hur olika sorters texter är uppbyggda med språkliga drag och hur man anpassar en text efter mottagare.

Innehåll

Varför?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Vi arbetar med detta för att kunna skriva olika typer av texter med olika mottagare. 

Vad?

Vi kommer under årskurs 4 att arbeta med olika typer av texter: argumenterande text, återberättande text, berättande text, instruerande text, beskrivande text och förklarande text.

I arbetsområdet ska vi lära oss: 

 • att förstå syftet med olika texttyper. 
 • hur olika texttyper är uppbyggda och vilka olika delar de består av.
 • språkliga drag som utmärker de olika texttyperna.
 • att ge och ta emot respons och att utveckla texter utifrån den respons man får. 
 • att skriva texter på egen hand inom varje texttyp. 

Hur?

Vi utgår från läromedlet ZickZack där vi lär oss om de olika texttyperna.

Vi kommer att arbeta utifrån cirkelmodellen som innebär:

 1. Bygga upp kunskap inom arbetsområdet.
 2. Titta på modelltexter inom textgenren. 
 3. Skriva gemensam text.
 4. Skriva egen text. 

Vi kommer att: 

 • arbeta med en texttyp i taget.
 • se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
 • arbeta gemensamt med modelltexter och lära oss känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
 • arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ord, språkliga knep osv.)
 • skriva en gemensam text och öva på det vi lärt oss.
 • ge och få respons av kamrat eller lärare, samt bearbeta och förbättra texten utifrån responsen. 
 • planera och på egen hand skriva en text.  

Bedömning

Vi bedömer dina texter utifrån hur väl du visar din förmåga:

 

 • att skriva texter med begripligt innehåll och hur man skriver de olika texterna.
 • att skriva med riktig meningsbyggnad och grammatik.
 • att variera språket.
 • att använda skriv- och stavningsregler.
 • att beskriva handling, miljö och karaktärer.
 • att ge och ta respons och förbättra din text utifrån responsen.

Uppgifter

 • Återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: