Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ateljé ht 19

Skapad 2019-08-16 08:30 i Vittinge förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Atelje är ett rum för lärande där barnen får uttrycka sig på olika sätt med olika verktyg. Ateljén är ett pedagogiskt rum där barnen ges utrymme att skapa, diskutera och uttrycka sig på olika sätt.

Innehåll

Mål

Att ge förutsättningar för och utveckla barnens kreativa skapande, fantasi och lust att lära.

Bakgrund

Vi vill uppmuntra barnens kreativa förmåga och låta dem prova olika verktyg i skapandet. Våra barn på Larven använder ateljén väldigt mycket. De skapar efter egen förmåga och egna önskningar. 

Syfte

Vi vill skapa en miljö där tillgänglighet och mångfald synliggörs, en miljö där barnen kan få lära, uppleva och utforska i samspel med andra och sig själv och som därigenom stärker barnets identitet och tilliten till sin egen förmåga. 

 

Arbetssätt/Undervisning.

 

För att främja samarbete: genom att skapa en miljö som uppmuntrar till att uppleva saker tillsammans, i samspel med andra och tillsammans med materialet. Genom att vi vårt förhållningssätt synliggöra andras upptäckter och frågor. Genom att se varje barns utforskande som intressant och med nyfikenhet vara en medforskande pedagog.

För att främja trygghet: genom att skapa rum i miljön som är tydliga och anpassade för barnens lärande. Att behålla grundstrukturen i miljön, men tillföra eller ta bort material som utvecklar lärandet och utforskandet.

För att främja nyfikenhet och lust att utforska och lära: vi observerar och dokumenterar vad barnen gör, vad de verkar fråga sig, vad de är nyfikna på och förändrar miljön utifrån det. Genom att vara en medforskande, närvarande pedagog. Genom att reflektera tillsammans med barnen kring deras upplevelser och skapa fortsatt nyfikenhet.

För att främja delaktighet och inflytande: vi lyssnar och observerar vad barnet uttrycker för åsikter. Det kan vara att lyssna till gester, ord, blickar och kroppsspråk. Det kan även vara att uppmärksamma var barnet väljer att vara och hur samspelet ser ut med andra, materialet och miljön. Genom pedagogisk dokumentation kan vi synliggöra hur barnets delaktighet och inflytande ser ut samt hur vi kan utveckla det.

 

 

 

Uppgifter

Det är både självständiga aktiviteter och styrda aktiviteter i ateljén! Vi har mest självständigt arbete i ateljén för att främja barnets tillit till den egna förmågan. Syftet är att själv komma på och skapa efter egen förmåga och vilja.

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: