👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer

Skapad 2019-08-16 08:35 i Hålta förskola Kungälv
Förskola
Vårt arbete med estetiska uttrycksformer och fritt skapande.

Innehåll

Vad?

Under året kommer vi arbeta med olika estetiska uttrycksformer. Vi lägger fokus på det fria skapandet och det viktiga är barnens upplevelser, inte någon färdig produkt. Vi kommer använda oss av musik, bild, rörelse/dans.

Varför?

Vi upplever att fokus ofta ligger på den färdiga produkten, både i skapande aktiviteter och i barnens fria lek. T.ex. när barnen leker med Play Doh/lego/målar pratas det mycket om vad det skall bli istället för hur de tänkte, hur det känns med leran i handen, varför de valde att bygga så etc. Vi vill istället sätta processen i fokus i vårt arbete.

Vi vill stärka barnens fantasi och föreställningsförmåga. Vi vill få barnen att uppmärksamma sina känslor och tankar och att våga prova utan att tänka på resultatet.

 

Hur?

Vi kommer erbjuda barnen aktiviteter med olika uttrycksformer och material, tex:

 • Dans
 • Måla till musik
 • Yoga
 • Skapa med olika material och tekniker
 • Drama, berättande

Vi pedagoger utmanar oss i vårt sätt att samtala med barnen om deras upplevelser för att utveckla barnens metatänkande (tänkande om sina tankar).

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18