Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjen

Skapad 2019-08-16 08:44 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vad är en familj? Hur hade människor det i Sverige för hundra år sedan? Vad kostar några vanliga varor och tjänster?

Innehåll

Hur undervisningen kommer att gå till:                  

Vad?

Du kommer att få lära dig:

 • vad en familj är.
 • hur olika familjer kan se ut.
 • hur familjer i Sverige hade det för hundra år sedan.
 • vad familjer använder sina pengar till.
 • vad några vanliga varor och tjänster kostar.
 • några olika betalningsformer.
 • vilka olika yrken det finns.

Hur?

Du kommer att få:

 • läsa texter tillsammans.
 • samtala och diskutera.
 • rita bilder.                                                         
 • titta på filmer.                                              

Varför?                              

För att du ska få förståelse att familjer kan se olika ut och att de kan förändras. Du ska även få en inblick i hur familjer kunde ha det för hundra år sedan så att du förstår att livet i Sverige har förändrats på många sätt de senaste hundra åren. Du kommer också att lära dig hur familjens pengar används och vad några vanliga varor och tjänster kostar så att du får en större förståelse för att man inte kan köpa allt man vill ha för att pengarna inte räcker till. 

Bedömning                     

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur olika familjer kan se ut.
 • berätta om hur familjer hade det för hundra år sedan och jämföra med hur det är idag.
 • berätta om några olika betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kostar. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: