Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande och beskrivande texter

Skapad 2019-08-16 08:47 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 5 Svenska
Höstens arbetsområde inom skrivandet. Vi kommer att ägna oss åt berättande och beskrivande texter.

Innehåll

Inledning

Under höstterminen kommer vi att arbeta med skrivandets olika delar. Vi fokuserar på berättande och beskrivande texter och du kommer då att få lära dig hur du utvecklar innehåll, struktur och språk i dina texter. 

 

Förväntat resultat

Senast i slutet av arbetsområdet förväntas du kunna skriva texter:

 • med ett begripligt innehåll, enkla beskrivningar och enkel handling,
 • som är uppbyggda på ett sätt som går att följa samt 
 • med viss variation där regler för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad följs med viss säkerhet.

 

Undervisning

 

För att du ska kunna lära dig allt detta kommer vi att lägga upp undervisningen på följande sätt:

Under inledningen av terminen kommer vi att arbeta med språklära. Då kommer du att få lära dig mer om bland annat stavning, skiljetecken och meningsbyggnad. Därefter kommer vi att börja med att skriva en berättande text. Du kommer då att få hjälp med hur du kan tänka för att bygga upp texter som blir intressanta att läsa. Utifrån respons kommer du att få möjlighet att bearbeta din text. Den andra halvan av terminen kommer vi att arbeta på ett liknande sätt med beskrivande texter. 

 

Bedömning

För att ta reda på vad du kan kommer du att få skriva två bedömningsuppgifter under terminens gång, en berättande text och en beskrivande text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande och beskrivande texter

Rubrik 1

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Innehåll
Struktur
Språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: