👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamarbete vårdnadshavare

Skapad 2019-08-16 08:52 i Trollskogen 2 Borlänge
Digitalisering
Förskola
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

Syftet

För att vi vårdnadshavare och förskola gemensamt ska stötta barnen i deras språkutveckling. Att vårdnadshavarna ska förstå vikten av att läsa böcker/berätta historier och benämna vardagsföremål på deras modersmål hemma. 

 

Kartläggningsverktyg
 • TRAS
 • Språkdomänen
Metoder

Vi kommer skicka hem material som har en koppling till det vi jobbar med här på förskolan inom språk , för vårdnadshavare och barn att ta del av och använda sig av hemma. Även intervjua vårdnadshavarna vilka språk de använder och vad barnen använder för digitala medier och vad de tittar på för sociala medier hemma. Även bjuda in vårdnadshavare på avdelningen och informera om vad vi har för undervisning här på förskolan. Tipsa vårdnadshavarna med bra språkappar. Dokumentation kommer ske genom lärlogg och sedan reflektioner och analys i den. Vi kommer tillsammans med Ugglan blå bjuda in till föräldramöte. 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18