Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2019-08-16 08:59 i Frejagymnasiet Mölndal (Frejagymnasiet)
Gymnasieskola
SALSAM51, 50p

Innehåll

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om samhället och människors livsvillkor i samhället.
 2. Förmåga att reflektera över demokrati och de mänskliga rättigheterna.
 3. Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor.
 4. Förmåga att söka, värdera och använda information från olika källor.
 5. Kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivets villkor.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU.
 • Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
 • De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
 • Arbetsmarknaden och hur den fungerar, till exempel anställningsvillkor och fackföreningar. Hur arbetet regleras genom arbetsrätt. Arbetsmiljön och dess betydelse.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva samhället och människors livsvillkor. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om demokrati och i att ge exempel på mänskliga rättigheter.

Eleven medverkar i att samtala om samhällsfrågor. När eleven söker information medverkar eleven i att använda källor och i att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven medverkar i att ge exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven enkla resonemang om demokrati och ger något exempel på mänskliga rättigheter.

Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett enkelt sätt. När eleven söker information använder eleven någon källa och för enkla resonemang om informationens och källans användbarhet.

Eleven ger något exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om demokrati och ger några exempel på mänskliga rättigheter.

Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett utvecklat sätt. När eleven söker information använder eleven några källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven ger några exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: