Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild

Skapad 2019-08-16 09:00 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Bild
Vi omges ständigt av bild och form. I undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper att uttrycka olika typer av bilder på olika sätt. Eleverna ska också lära sig hur man kan analysera bilder och utveckla sitt kreativa tänkande.

Innehåll

Sammanfattningsvis ska du i ämnet utveckla dina förmågor att..

- kommunicera och berätta med bilder

- skapa bilder med hjälp av flera olika tekniker och material

- utveckla egna idéer som kan utveckla ditt skapande

- anpassa dina bilder efter syfte och sammanhang

- resonera om bilders betydelse ur olika perspektiv

- använda ord och begrepp inom bildämnet 

 

Detta ska vi göra genom att..

- Måla och framställa bilder på olika sätt till för lika syften med hjälp av olika tekniker, ex serier, tryckeri, teckningar med olika färger. 

- Lära oss om olika färger och hur de kan kombineras och blandas.

- Använda våra bilder på olika sätt, till exempel för en redovisning eller i ett collage.

- Arbeta med digitala verktyg för att framställa och skapa bilder.

- Analysera kända konstnärers verk och skapa egna.

- Reflektera över ditt eget skapande och utvärdera dina egna verk.

 

Det som bedöms är din förmåga att ..

- Framställa bilder utefter syfte och mottagare.

- Kunna använda dig av olika tekniker, verktyg och material.

- Kombinera olika bildelement.

- Utveckla idéer och reflektera över bilders betydelse.

- Hitta strategier som för ditt skapande framåt.

Uppgifter

 • " I mitt huvud "

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Matris utifrån kunskapskrav åk 6

Framställa bilder
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska enkelt sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Tekniker, verktyg & material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Formulera & välja handlingsalternativ
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Ge omdömen om arbetet
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Resonemang och koppling
Du kan föra enkla resonemang om uttryck och innehåll i bilder från olika konstnärer och tider som du kan koppla till egna erfarenheter eller bilder.
Du kan föra utvecklade resonemang om uttryck och innehåll i bilder från olika konstnärer och tider som du kan koppla till egna erfarenheter eller bilder.
Du kan föra välutvecklade resonemang om uttryck och innehåll i bilder från olika konstnärer och tider som du kan koppla till egna erfarenheter eller bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: