Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturtyperna sötvatten och hav

Skapad 2019-08-16 09:01 i Säteriskolan Härryda
Planering kring arbetsområde om sötvatten och hav.
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur fungerar ekosystem i olika slags sötvatten? Hur fungerar havet som ekosystem? Vi ska lära oss om sötvatten och hav.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med sötvatten, sjöar och hav. Vi kommer bland annat att prata om hur ekosystem fungerar i olika sjöar och i havet. Hur allt levande är beroende av sötvatten och hur olika växter och djur har anpassat sig för att kunna leva  i sjöar och hav. 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- använda och förklara biologiska begrepp,

- resonera kring hur växter och djur anpassat sig efter platsen de lever på,

- göra jämförelser mellan livet i sjöar och hav 

- resonera kring hur människan påverkar naturen (livet i sjöar och hav).

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- använda och förklara biologiska begrepp,

- berätta och förklara hur olika växter och djur anpassat sig efter platsen de lever på,

- berätta om likheter och skillnader mellan livet i sjöar och hav och

- berätta om hur är beroende av och påverkar naturen.

Undervisning:

Vi kommer att:

- ha genomgångar,

- läsa och diskutera tillsammans,

- titta på film,

- prata om viktiga begrepp i biologi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: