Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Addition och subtraktion med talen 0-1000

Skapad 2019-08-16 09:02 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
En pedagogisk planering i matematik år 1-3, läromedel Mitt i Prick.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer få öva alla 5 förmågor i matematik, från Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt arbeta med talen från 0-100. Du kommer att få arbeta laborativt och ibland tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

De här förmågorna ska vi träna på:

Du ska utveckla följande förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 

Bedömning:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • kan lösa uppgifter i addition och subtraktion med mellanled
 • förstår positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • kan addera och subtrahera med hundratalsövergång
 • förstår och kan använda talen 0 till 1000
 • kan addera med hjälp av en uppställning med och utan växling
 • kan subtrahera med hjälp av uppställning med och utan växling

Undervisning/arbetsmetoder:

Du ska få lära dig:

 • addition och subtraktion med mellanled
 • positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • addera och subtrahera med hundratalsövergång
 • talen 0 till 1000
 • addera med hjälp av en uppställning med och utan växling
 • subtrahera med hjälp av uppställning med och utan växling
 • problemlösning

Du kommer att få arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

Redovisning av kunskaper:

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor
 • utföra genomgångna moment
 • göra diagnoserna och utvärderingen i Mitt i Prick

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: