Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISTORIA

Skapad 2019-08-16 09:05 i Frejagymnasiet Mölndal (Frejagymnasiet)
Gymnasieskola
HITHIS51, 50 poäng

Innehåll

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

  1. Kunskaper om vad som utmärker olika tidsperioder samt levnadsvillkoren för människor under olika tidsperioder.
  2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden.
  3. Förmåga att använda och tolka historiska källor.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Tidsbegreppen förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. Några utmärkande drag för dessa epoker.
  • Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Hur dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.
  • Olika källor som speglar en familjs eller släkts historia under 1900-talet, till exempel brev, fotografier och människors berättelser.

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva olika tidsperioder utifrån några utmärkande drag och människors levnadsvillkor. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.

Eleven använder olika källor och medverkar i att föra resonemang om källornas användbarhet.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika tidsperioder utifrån några utmärkande drag och människors levnadsvillkor. Dessutom för eleven enkla resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.

Eleven använder olika källor och för enkla resonemang om källornas användbarhet.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika tidsperioder utifrån några utmärkande drag och människors levnadsvillkor. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.

Eleven använder olika källor och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: