Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ESTETISK VERKSAMHET

Skapad 2019-08-16 09:08 i Frejagymnasiet Mölndal (Frejagymnasiet)
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE
ESSEST5, 100 poäng

Innehåll

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

  1. Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  2. Förmåga att tolka olika estetiska uttryck från skilda tidsperioder.
  3. Kunskaper om estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Olika estetiska uttrycksformer, till exempel dans, bild, musik och drama.
  • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.
  • Några stilar och genrer inom nutida och historiska estetiska uttrycksformer och vad som kännetecknar dessa, till exempel balett, kubism och hårdrock.
  • Centrala begrepp som används inom de estetiska uttrycksformerna, till exempel scenografi, akvarell och orkester.
  • De estetiska uttrycksformernas betydelse för människor i olika sammanhang.
  • Kulturverksamheter i närområdet, till exempel biografer och konstutställningar. Estetiska uttryck i det offentliga rummet.

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att framställa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbetet medverkar eleven i att använda tekniker, metoder och uttrycksmedel.

Eleven medverkar i att tolka och beskriva estetiska uttryck från olika tider. Eleven medverkar också i att beskriva några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven framställer på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbetet använder eleven tekniker, metoder och uttrycksmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Eleven tolkar och beskriver på ett enkelt sätt estetiska uttryck från olika tider. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven framställer på ett utvecklat och genomarbetat sätt estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbetet använder eleven tekniker, metoder och uttrycksmedel på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven tolkar och beskriver på ett utvecklat sätt estetiska uttryck från olika tider. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: