Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygga barn - inskolning

Skapad 2019-08-16 09:10 i Gunnarsgårdens förskola Ale
Förskola
Nya barn skolas in i gruppen och nya grupper skapas på förskolan. En viktig process under inledningen av hösten blir därför att skapa en bra inskolning och arbeta för en trygg grupp.

Innehåll

 

 

 

Innehåll

Syfte:

Ge nya barn en bra start på förskolan, trygga barn ger trygga vårdnadshavare.
Skapa trygga grupper i de nya gruppkonstellationer som skapas då barn flyttar från en avdelning till en annan. Vi vill att alla barn ska känna trygghet i sig själva, i barngruppen och tillsammans med all personal. Alla barn ska lära sig visa hänsyn och respekterar varandra trots våra olikheter.

 

Mål:

Trygga barn och trygga vårdnadshavare under och efter inskolningsperioden.
Arbeta för trygga grupper där barnen känner trygghet och trivsel och mår bra.
Se alla barn i gruppen.

Metod/Aktivitet:

 • Dela barnen i mindre grupper.
 • Bildstöd vid aktiviteter samt veckoschema över aktiviteter.
 • Lära sig vänta på sin tur och att ta hänsyn till varandra.
 • Tydliga rutiner vid maten samt barnen har bestämda platser i matsalen.
 • Bilder på barn och pedagoger i gruppen.
 • Övningar där barnen lär känna varandra.
 • Pedagoger som är närvarande och ser barnen.
 • Gruppstärkande aktiviteter.
 • Vi lär med och av varandra. . 
 • Pedagoger lär i samspel tillsammans med barnen och barnen lär i samspel med varandra. 


 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18 Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö 18 Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: