👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år8 - Kapitel 4&5 - Ljud och ljus

Skapad 2019-08-16 09:10 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Fysik
Vi kommer att lära oss om vad ljud och ljus är.

Innehåll

Undervisningen

Undervisningen kommer att ske som en blandning av praktiska moment i form av bl.a. laborationer och teoretiska moment i form av t.ex. genomgångar eller sökande av egen fakta. 

Du kommer att få undervisning om...

Ljud (Akustik)

 • Känna till hur ljud bildas och hur det sprids i luften.

 • Känna till att ljud kan beskrivas som en vågrörelse.

 • Veta vilken hastighet ljud har i luft. 

 • Veta hur ett eko uppstår och hur man kan använda ljudets eko för att mäta avstånd.

 

 • Veta vad som menas med frekvens.

 • Veta i vilken enhet man mäter frekvens.

 • Känna till hur tonhöjd och ljudstyrka påverkar utseendet på ljudvågorna.

 • Veta vad som menas med resonans. 

 • Kunna beskriva hur örat fungerar.

 • Känna till vad som menar med infraljud.

 • Veta vad som menas med ultraljud och kunna redogöra för vad man kan använda det till.

 • Veta vad som menas med ljudstyrka och vilken enhet man mäter den i.

 

Ljus (Optik)

 • Veta vad en ljuskälla är.

 • Kunna förklara vad ljus är.

 • Kunna förklara vad som menas med reflexion.

 • Kunna beskriva refexionslagen.

 • Veta vad brännpunkt är.

 • Kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex spegel.

 

 • Kunna beskriva ljusets brytning.

 • Veta vad totalreflexion är.

 • Kunna förklara skillnaden mellan en konkav och en konvex lins.

 • Kunna beskriva ögat. 

 • Känna till hur och varför ett prisma kan bilda ett spektrum av färger.

 • Kunna förklara varför ett par röda skor ser röda ut.

 • Veta att färger är ljus med olika frekvens.

 • Veta vad polariserat ljus är.

 

 

 

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Kontinuerligt under lektionstid vid genomgångar, diskussioner och laborationer.

Det kommer att förekomma skriftligt prov och eventuellt laborationsprov. 

Labrapporter.

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ämnesmatris - Fysik 7-9 v2

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i fysik"
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån samt förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Använda resultat, utvärdera & dokumentera
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier och att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras samt förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier Du kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och du visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
-Förmåga att visa kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier. -Förmåga att föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på fysikaliska samband. -förmåga att använda fysikaliska modeller för att berätta om partiklar och strålning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter