Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fånga förmågan i svenska åk 6

Skapad 2019-08-16 09:22 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 6 Svenska
Fånga förmågan I det här arbetsområdet kommer Mirja och Ulf att hjälpa dig att utveckla dina förmågor samtala, läsa, skriva, söka, bearbeta och ge och ta respons.

Innehåll

MÅL                                                                                 
·          formulera sig och kommunicera i tal och skrift
·          läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
        läsa faktatexter
L      anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Centralt innehåll:
·          Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
·          Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för      att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
·          Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och det som står mellan raderna.
 
·          Olika sätt att bearbeta egna och andras texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons. 
 Så 
     Så här gör vi:
Du kommer att arbeta med områdena: samtala och presentera, skriva berättande text, läsa skönlitteratur, informationssökning och källkritik, läsa fakta texter, skriva olika typer av texter och textbearbetning & respons.
Inför varje område kommer vi att titta på vilka kunskapskrav du arbetar mot. Härefter kommer du att få en stödstruktur att arbeta efter, så du enkelt kan se vad du ska göra och hur du ska göra det.
Du kommer att träna mycket på varje moment, så att du hinner bli säker innan du går vidare. Varje moment kommer att avslutas med en bedömningsuppgift och självskattning. Du kommer också att dokumentera vad du behöver arbeta vidare med och på så vis vet du vad du behöver träna mer på under terminen.
 
Bedömning
·         Jag kommer att bedöma din förmåga att samtala, den visar du genom att genomföra ett fyr partssamtal som du spelar in.
·        Jag kommer att bedöma din förmåga att göra en presentation,den visar du genom att själv välja ett ämne som du förbereder och presenterar inför klassen.
·         Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva berättande text,den visar du genom att skriva en berättelse .
·         Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa skönlitteratur, den visar du genom att göra en bokpresentation där du lägger tonvikten vid att berätta om bokens budskap och vad du tyckte om boken.
·         Jag kommer att bedöma din förmåga att söka och samla information, den visar du genom ett forskningsarbete  där du redogöra för vilka källor du har använt och hur du har arbetat källkritiskt.
·         Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa faktatexter, den visar du genom att göra en sammanfattning av texten där du också berättar vad du har lärt dig av den.
·         Jag kommer att bedöma din förmåga att skriva olika typer av texter, den visar du genom att välja ut och lämna in minst två av dina texter från olika genrer.
 
·         Jag kommer att bedöma din förmåga att ge och ta emot respons, den visar du genom att skriftligt ge respons till en kompis och bearbeta en av dina texter utifrån kamratrespons.

Matriser

Sv
Fånga förmågan i svenska åk 6

Jag håller på att lära mig
Novis
Gesäll
Mästare
JAG
samtalar.. Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
behöver stöd för att ta plats i samtalet. Jag svarar på frågor om någon ställer dem till mig.
kan säga några olika saker om ämnet.
kan berätta på olika sätt om ett ämne. Jag ger exempel på vad jag vet och vad jag själv tycker
kan berätta på olika sätt om ett ämne. Jag ger exempel på vad jag vet och vad jag själv tycker. Jag kan också göra kopplingar till liknande saker jag läst eller varit med om.
JAG
presenterar... kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.
glömmer att förbereda mig och pratar ofta jätte tyst. Jag behöver stöd med att få till inledning, rödtråd och avslutning
har har planerat lite men behöver hjälp med struktur. Jag har tränat en gång pratar lagom högt
har en tydlig plan och har tränat flera gånger. Jag pratar lagom fort och högt samt tittar på publiken
har en tydlig plan och pratar utifrån stödord, tränat flera gånger. Jag pratar med intresse och engagemang och har ögon kontakt med publiken.
JAG
skriver berättande text.. Eleven kan skriva berättande texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet De berättande texter eleven skriver innehåller gestaltande beskrivningar och röd tråd.
behöver stöd för att få struktur och rödtråd i min text. Jag börjar flera meningar med samma ord och behöver bli påmind om att använda skiljetecken. Jag behöver stöd när jag beskriver personer och miljö
har inledning eller avslutning och rödtråd i min text. Jag varierar mina meningar och använder ibland skiljetecken Jag beskriver enkelt personer och miljö
har inledning eller avslutning och rödtråd i min text. Jag varierar mina meningar och använder oftast skiljetecken Jag berättar hur huvudpersonen ser ut och beskriver miljön i berättelsen
har inledning och avslutning och rödtråd i min text. Jag varierar mina meningar och använder alltid sambandsord skiljetecken. Jag beskriver miljö och personer vid flera tillfällen i texten
JAG
Läser med flyt.. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier
behöver hjälpmedel eller anpassning för att läsa boken
läser en enkel bok på egen hand och använder någon lässtrategi när det blir stopp
läser en bok på egen hand och använder några lässtrategi när det blir stopp
läser en bok bok på egen hand och använder flera lässtrategi när det blir stopp
JAG
läser och förstår berättelser.... Genom att göra kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
gör med stöd en kort sammanfattning av boken där du berättar vad den handlar om. Jag kan med stöd berätta vad boken vill tala om. Jag kan med stöd berätta vad jag tyckte om boken.och varför jag tycket så
gör en kort sammanfattning av boken där jag berättar vad den handlar om. Jag berätta vad boken vill tala om. Jag kan berätta vad jag tyckte om boken och varför jag tycket så
gör en sammanfattning av boken där jag berättar vad den handlar om och förtydligar genom exempel från texten Jag berätta genom att ge exempel från texten vad boken vill tala om Jag kan berätta vad jag tyckte om boken och kan genom att ge exempel berätta varför jag tycket så
gör en utvecklad sammanfattning av boken där jag berättar vad den handlar om och förtydligar genom exempel från texten. Jag gör också kopplingar till andra böcker eller egna erfarenheter. Jag berättar utvecklat och varierat om bokens budskap Jag kan berätta vad jag tyckte om boken genom att ge exempel och göra textkopplingar
JAG
Söker & samlar Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet
berättar med stöd vilka källor jag använt och om de är trovärdiga/ går att använda
berättar vilka källor jag använt och om de är trovärdiga/ går att använda
berättar vilka källor jag använt och om de är trovärdiga/ går att använda och om källan är en förstahandskälla eller en sekundärkälla
berättar vilka källor jag använt och kan avgöra om källan innehåller fakta eller åsikter och kan avgöra om källan är trovärdiga/ går att använda
JAG
läser och förstår faktatexter.... kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
behöver stöd för att berätta vad texten handlar om och vad jag har lärt mig av den
kan kort berätta vad texten handlar om och vad jag har lärt mig av den
kan med nyckelord berätta vad texten handlar om och vad jag har lärt mig av den
kan med nyckelord berätta vad texten handlar om och vad jag har lärt mig av den och göra kopplingar till egna erfarenheter
JAG
skriver olika typer av texter.. Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
behöver stöd för att komma i håg strukturen för olika typer av texter. Jag börjar flera meningar med samma ord och behöver bli påmind om att använda skiljetecken.
kan med hjälp av mina stödstrukturer skriva några olika typer av texter med fungerande struktur. Jag har inledning och rödtråd Jag varierar mina meningar och använder ibland skiljetecken
kan med hjälp av mina stödstrukturer skriva flera olika typer av texter med fungerande struktur. Jag har inledning och rödtråd och avslutning Jag varierar mina meningar och använder oftast skiljetecken
kan skriva flera olika typer av texter med fungerande struktur. Jag har inledning och rödtråd och avslutning Jag varierar mina meningar och använder alltid sambandsord skiljetecken.
JAG
bearbetar och ger respons.. kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.
kan stöd med ge förslag på förbättringar Jag tycker det är svårt att ändra i texter jag har skrivit
kan ge något förslag till förbättring Jag gör enstaka förbättringar i min text
kan berätta för en kompis vad som är bra och vad som kan bli bättre i en text Jag kan ta till mig respons och göra förbättringar om det behövs.
kan berätta flera saker som är bra i en text och även berätta varför de är bra. Jag kan också berätta på ett tydligt sätt hur texten kan blin ännu bättre Jag kan ta till mig respons och göra förbättringar även om texten är bra från början
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: