Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Kungsgårdens förskola avd 2. Likabehandling. 2019/2020.

Skapad 2019-08-16 09:27 i Kungsgårdens förskola Söderhamn
Förskola
Vi tycker att det är viktigt att barnen lär sig utveckla en förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Vi kommer därför arbeta med fokus på likabehandlingsarbete detta läsår.

Innehåll

Nuläge

Barngruppen fungerar bra ihop och leker mycket i olika konstellationer och över ålders- och könsgränserna. 

Vi har sett att alla barn har någon och leka med och att de låter varandra vara med i leken eller andra situationer. 

Mål

Vi vill fortsätta utveckla barngruppens förmåga till att fungera bra i grupp med andra oavsett ålder, kön, intressen och andra olikheter.

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för att alla duger som de är.

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för att människor är lika mycket värda.

Vi vill att barnen ska utveckla en självständighet till att våga ta egna beslut och ta för sig i både leken som i vardagliga livet. 

Vi vill att barnen ska utveckla en förmåga att kunna berömma och se när andra har gjort något bra. 

Syfte

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religon eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

Genomförande

Vi har samtal med barnen om människors olikheter och likheter. 

Vi kommer tillsammans med barnen arbeta med värdegrund och hur man är en snäll kompis. 

Vi kommer att arbeta i mixade grupper gällande ålder och kön.

Vi kommer att arbeta mycket med att barnen får ta självständiga beslut. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer genomföra observationer och dokumentera med hjälp av foton och film vid utvalda tillfällen för att se barnens förhållningssätt till varandra och gruppen.

Ansvar

Hela personalgruppen ansvarar för likabehandlingarbetet i barngruppen. 

Uppföljning

I slutet på varje termin tittar vi igenom våra observationer och dokumentationer för att se hur barngruppen utvecklats i likabehandlingsarbetet. Utifrån vart vi står i slutet på terminen går vi vidare med det vi ser barnen behöver fortsätta att utveckla. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: