Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi Babblar vidare

Skapad 2019-08-16 09:29 i Gunnarsgårdens förskola Ale
Förskola
Om Babblarna: Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett jättebra sätt för barn att komma igång med ljud och tal. Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer vars huvudsakliga syfte är att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr.

Innehåll

        

Bakgrund

På vår förskola har vi många flerspråkiga barn och babblarna lockar till språkutveckling på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Vi har uppmärksamma att babblarna är ett stort intresse hos många av våra barn.

 

Syfte

Barnen ska få undervisning inom flera olika områden på ett lustfyllt sätt. 

Mål

Vi planerar att arbeta med alla babblare och deras mål (Bifogat nedan under rubriken Babblarna inklusive läroplansmål) 

Arbetssätt

Arbetet kommer att utföras olika beroende av vilken babblare vi arbetar med just då och vad barnen visar intresse för. Planeringar kommer att skrivas efter hand. 

Babblarna inklusive läroplansmål

Bobbo står för motorik.

Doddo står för social kompetens. 

Dadda står för natur och teknik. 

Diddi står för kreativitet.

Bibbi står för matematik.

Babba står för språk. 

Uppgifter

 

Språk

 
 

Kreativitet/Skapande

 
 

Social kompetens

 
 

Matematik

 
 

Natur och teknik

 
 

Motorik

 

Kopplingar till läroplanen

  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: