Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 6-9 Spanska Arbråskolan

Skapad 2019-08-16 09:50 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Så här jobbar vi med de fyra förmågorna i moderna språk.

Innehåll

 

Vad händer/Vad gör vi? 

Varför? 

 

Med vem? 

Lyssnar på genomgångar 

För att få saker och förklarat och förtydligat 

Enskilt 

Lyssnar på texterna i boken 

Träna hörförståelse. Lyssna på uttal. 

Enskilt 

Läser texterna i boken 

Träna på uttal. Se nya ord. 

Med grannen. Läraren går runt. 

Översätter texterna i boken 

Träna på läsförståelse. Lära dig ord. 

Med grannen. Sen gemensamt 

Går igenom ord och skriver gloslistor 

Jobba upp ett ordförråd. 

Enskilt och tillsammans 

Jobbar med grammatik 

Kunna sätta ihop alla orden till meningar. 

Enskilt och tillsammans 

Jobbar med datorn 

Träna på och befästa begrepp. 

Enskilt 

Skriva texter 

Träna på att uttrycka sig i skrift 

Enskilt, med grannen och i grupp 

Vi lär oss om målspråksländerna. 

Få insikt i kultur, levnadsvillkor samhället osv i länderna där språken talas. 

Enskilt och gemensamt. 

 

För att du ska få träna på, utveckla, behärska och kunna bli bedömd i följande förmågor: 

LÄSA 

LYSSNA 

TALA 

SKRIVA 

 

 

 

E  

C  

A  

Läsa och förstå 

Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter. 

 

Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter. 

 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i enkla texter. 

 

Lyssna och förstå 

 

Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk. 

 

Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk. 

 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i tydligt talat enkelt språk. 

 

Tala  

Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt.  

Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.  

Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.  

 

Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.  

Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.  

 

Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.  

Skriva 

Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt. 

Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.  

Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.  

 

Enligt det centrala innehållet i läroplanen ska undervisningen innehålla bland annat: 

  • ämnesområden som är välbekanta för eleverna, 

  • vardagliga situationer 

  • vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i områden där språket används 

Läromedlet vi använder i undervisningen innehåller alla dessa delar.  

Vi använder läromedlet Gracias 6-9 som säkerställer progression och är anpassad utifrån den aktuella läroplanen Lgr 11. 

 

Vad händer/Vad gör vi? 

Varför? 

 

Med vem? 

Lyssnar på genomgångar 

För att få saker och förklarat och förtydligat 

Enskilt 

Lyssnar på texterna i boken 

Träna hörförståelse. Lyssna på uttal. 

Enskilt 

Läser texterna i boken 

Träna på uttal. Se nya ord. 

Med grannen. Läraren går runt. 

Översätter texterna i boken 

Träna på läsförståelse. Lära dig ord. 

Med grannen. Sen gemensamt 

Går igenom ord och skriver gloslistor 

Jobba upp ett ordförråd. 

Enskilt och tillsammans 

Jobbar med grammatik 

Kunna sätta ihop alla orden till meningar. 

Enskilt och tillsammans 

Jobbar med datorn 

Träna på och befästa begrepp. 

Enskilt 

Skriva texter 

Träna på att uttrycka sig i skrift 

Enskilt, med grannen och i grupp 

Vi lär oss om målspråksländerna. 

Få insikt i kultur, levnadsvillkor samhället osv i länderna där språken talas. 

Enskilt och gemensamt. 

 

För att du ska få träna på, utveckla, behärska och kunna bli bedömd i följande förmågor: 

LÄSA 

LYSSNA 

TALA 

SKRIVA 

 

 

 

E  

C  

A  

Läsa och förstå 

Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter. 

 

Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter. 

 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i enkla texter. 

 

Lyssna och förstå 

 

Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk. 

 

Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk. 

 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i tydligt talat enkelt språk. 

 

Tala  

Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt.  

Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.  

Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.  

 

Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.  

Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.  

 

Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.  

Skriva 

Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt. 

Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.  

Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.  

 

Enligt det centrala innehållet i läroplanen ska undervisningen innehålla bland annat: 

  • ämnesområden som är välbekanta för eleverna, 

  • vardagliga situationer 

  • vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i områden där språket används 

Läromedlet vi använder i undervisningen innehåller alla dessa delar.  

Vi använder läromedlet Gracias 6-9 som säkerställer progression och är anpassad utifrån den aktuella läroplanen Lgr 11. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: