Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Tal, åk 8 ht 19

Skapad 2019-08-16 09:56 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 35-39 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att repetera talsystemets uppbyggnad, tal som är mindre än 1 samt negativa tal och tal i potensform.
Grundskola 8 Matematik
Under veckorna 35-40 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att repetera talsystemets uppbyggnad,tal i bråkform och decimaltal. Räkna med bråk i alla räknesätt. Vi kommer även att arbeta med tal i potensform.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen:

 • Räkna med bråk alla räknesätt
 • Tal i potensform
 • Tiopotenser
 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • Skriva tal i bråkform och blandad form
 • Omvandla tal i bråkform till tal i decimalform
 • Förkorta bråk till enklaste form
 • Hitta gemensam nämnare
 • Förlänga bråk
 • Räkna med bråk i alla räknesätt
 • Skriva tal i potensform, tiopotens samt grundpotensform

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.

Vi kommer att arbeta med det digitala läromedel XYZ från Liber.

Stort fokus på resonemang och kommunikation. 

Du kommer att få en läxa varje vecka som du gör digitalt.

Begrepp/Matteord

täljare, nämnare, bråkform, blandad form, decimalform, minsta gemensamma nämnare (MGN), potens, potensform, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform

Planering

v.35 Genomgång Eget arbete : Räkna med bråk, addition och subtraktion med bråk

v. 36 Genomgång Eget arbete : Multiplikation av bråk

v. 37 Genomgång Eget arbete : Division av bråk, potenser

v. 38 Genomgång Eget arbete : Tiopotenser

v. 39 Repetition och fördjupning, problemlösning, resonemang och kommunikation

         Enskilda samtal.

v.40 Repetition och fördjupning, problemlösning, resonemang och kommunikation

        Prov fredagen den 4 oktober

 

 

Bedömning

Vi kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvalitet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftlig 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Kapitel 1 åk 8 ht 19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer ex.
Omvandla: Bråkform till blandad form Bråkform till decimalform Tal i potensform till utvecklat tal
Förlänga och förkorta. MGN Grundpotensform och tiopotensform Byta bas på olika potenstal
Byta bas på olika potenstal
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Ex. Olika räknemetoder i mltiplikation och division, addition och subtraktion
Du löser vardagsproblem med en fungerande metod Ex) för beräkning med: Bråk add & sub lika nämnare Multiplikation och division potenstal
Du löser vardagsproblem med en effektiv metod för beräkning med: Bråk add & sub olika nämnare (MGN) Potenstal
Du löser vardagsproblem med en effektiv metod ( ex) algebraisk)för beräkning med: Bråk add & sub olika nämnare (MGN) Potenstal
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex.
Jämföra och storleksordna bråk Vardagsproblem med bråk /decimaltal ( ex i olika enheter kg, liter, km)
Vardagsproblem med bråk /decimaltal ( ex i olika enheter kg, liter, km)
Vardagsproblem med bråk /decimaltal ( ex i olika enheter kg, liter, km)
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
För ett enkelt resonemang muntligt eller skriftligt hur du har löst en uppgift under lektionstid ex) jämför olika bråk , storleksordna tal
För ett utvecklat resonemang omkring tal i bråkform och decimalform eller potensform och jämföra dessa.
För ett mycket utvecklat och tydligt resonemang omkring tal i bråkform och decimalform samt potensform och jämföra dessa.
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Redovisar en lösning som till viss del gå att följa
Redovisar en korrekt lösning som man förstår och kan följa.
Mycket tydlig redovisning med beräkning och korrekt lösning .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: