Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blå pedagogisk planering 19/20. Vänskap-samarbete

Skapad 2019-08-16 09:59 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Genom lyssna - leda- lära har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund! Värdeorden fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. I HAND Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång. Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet - kollegiala lärandet barn-barn, barn-vuxna, vuxna- vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål 

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Omsorg, utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen

väljer ni längst ner på sidan. Utgå från nulägesbeskrivningen eller från vad utvärderingen har visat. Svara på frågan:

 

Vi har valt att arbeta med just detta därför att: 

Före sommaren började barnen i gruppen alltmer att se, hjälpa och lyssna på varandra mer aktivt än tidigare. Detta vill vi nu arbeta vidare med. 

 

2. Förväntade effekter 

Bevis på att utveckling pågar/tecken på att målet ar uppnått. Svara på frågan:

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått nya erfarenheter och kunskaper kring valda läroplansmål

Vi tycker det är viktigt att de känner sig trygga med varandra och att de kan stötta och hjälpa varandra.

Att de kan känna empati och se på olika kroppsuttryck hur kompisen känner sig.

Barnen ska få mer erfarenheter och fler strategier i hur samspel fungerar i olika situationer. Träna sig i att lösa konflikter mer självständigt.

 

3. Tematiskt arbetssätt

Det tematiska arbetssättet är ett medel för att nå målen i planering. Svara på frågan:

Temat och aktiviteter kopplade till temat som vi ska använda oss av är: 

Gemensamma organiserade lekar, samarbetsövningar, sånger /sånglekar, litteratur (kompisböcker mm), intervju.

Uppmärksamma de olika modersmålen i gruppen.

Använda Ipad i olika situationer t ex söka information, webägg, qr koder, filma, fotografera.

Vi vuxna ska uppmuntra och bekräfta när barnen hjälper varandra.

Arbeta med inkludering, Före Bornholmsmodellen, TAKK, bildstöd.

Drama, känslouttryck.

 

 

4. Metodval för insamling av resultatet

Hur ska ni få syn på barnens nya erfarenheter och kunskaper (dvs de förväntade effekter ni skrev in ovan)? Tex. genom observationer och film.

Så här följer vi upp:

Genom intervjuer, observationer, reflektioner, filma, dokumentation i unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: