Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik ÅK 8

Skapad 2019-08-16 10:08 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Att förstå hur kraft och rörelse hänger ihop är grundläggande fysik. Det har människan studerat i alla tider. Mot slutet av 1600-talet presenterade Sir Isaac Newton sina idéer om sambandet mellan kraft och rörelse i boken Principa. Hans idéer visade sig vara så riktiga att vi använder dem än idag. Under detta tema kommer du få lära dig om dessa.
Grundskola 7 Fysik
Mekanik är den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelse och krafter. Termens ursprung kommer från grekiskans mekhane, som betyder redskap. Mekanik är den äldsta och mest grundläggande delen av fysiken. Mekaniken handlar om kroppars beteende när de utsätts för krafter och förflyttningar.

Innehåll

1. Mekanik för år 8

Att förstå hur kraft och rörelse hänger ihop är grundläggande fysik. Det har människan studerat i alla tider. Mot slutet av 1600-talet presenterade Sir Isaac Newton sina idéer om sambandet mellan kraft och rörelse i boken Principa. Hans idéer visade sig vara så riktiga att vi använder dem än idag.

Under detta tema kommer du att lära dig:

 • om olika krafter och hur de mäts
 • att det är skillnad på massa och tyngd
 • att det finns olika slags rörelse
 • vad som menas med tröghet

I slutet av temat kommer du känna till följande begrepp:
Massa, tyngd, tyngdkraft, dynamometer, gravitation, krafter, tröghet, tyngdpunkt,, friktion,, vattenplaning, kraftpilar,  accelerera, retardera, medelfart, fritt fall, centripetalkraft, centrifugalkraft

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Under temat kommer vi:

 • att genomföra flera laborationer. Tex lutande, friktion, hävstångslagen
 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta med instuderingsfrågor.
 • arbeta enskilt och i grupp.
 • planera och genomföra egna laborationer, dokumentera på Ipad

5. Bedömning

Du ges möjlighet att visa kunskaper vid:

 • Diskussioner i klassrummet
 • Prov
 • Laborationer
 • Läxförhör

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: