Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Vind år 5, Energi i vatten och vind

Skapad 2019-08-16 10:11 i Säteriskolan Härryda
Energi i vind och vatten
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi ska lära oss om hur man kan utnyttja energin i vatten och vind

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:
Gjort två enkla vindsnurror och förstå hur de fungerar.
Kunna beskriva hur ett vindkraftverk/vattenkraftverk fungerar utifrån en bild.

Förankring i kursplanens syfte

Innehåll

Arbetsområdet innehåller bl.a. detta ur det centrala innehållet:

Ord och begrepp för att kunna samtala om tekniska lösningar 

Egna konstruktioner

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system (kugghjul)

Arbetssätt/Undervisning

Textläsning
Diskussioner
Film
Genomförande och dokumentation av uppgifter/experiment

Bedömning

Hur du genomför och dokumenterar dina experiment.
Hur du deltar i diskussioner.
Hur du tillverkar en vindsnurra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: